September 2019

September 2019

Kies een AdRem nummer:

Column Afstemmen
25 september 2019

Column Afstemmen

‘Dominee Junte, bent u niet eens klaar met dat herdenken’, vroeg Adrem? Wil je dan nee zeggen, moet je een goede reden hebben… Lees verder

Het gezicht van Ard Verkerke
25 september 2019

Het gezicht van Ard Verkerke

Ze vielen op in de sollicitatiecommissie voor de nieuwe algemeen secretaris. De CoZa had behoefte aan nieuwe leden. Zo was een en een twee. Ard Verkerke (1966) en Mieke van Elk (die hier al eens in beeld is geweest) zijn op de AV van juni als CoZa-lid gekozen. .. Lees verder

Korte berichten
25 september 2019

Korte berichten

Op 7 september van 10.30 – 13.00 uur vinden de prononentsexamens plaats van Elly van Kuyk – Spaans en Claartje Kruijff in de Kapel in Hilversum… Lees verder

Agenda
25 september 2019

Agenda

Op 14 september sluiten we het jubileum ‘400 jaar Remonstranten’ af met een spetterend feest in de Rode Hoed in Amsterdam. Op zijn remonstrants natuurlijk, dus met goede lezingen en theater dat ergens over gaat… Lees verder

Pelagius en de remonstranten
25 september 2019

Pelagius en de remonstranten

Johan Bouwer heeft een interessant essay gewijd aan de vraag, of de als ketter door de kerk veroordeelde Pelagius (levend rond 400) wellicht als voorvader van de remonstranten kan worden beschouwd… Lees verder

Arminius in Antwerpen
25 september 2019

Arminius in Antwerpen

Op 30 september van 13.00 tot 16.30 uur organiseert Bert Dicou een symposium in Antwerpen met de titel  ‘Remonstranten in Antwerpen 1619 – 2019’. In het zomernummer van AdRem las u er al meer over… Lees verder

Intussen in Dordt (11)
25 september 2019

Intussen in Dordt (11)

Na de veroordeling van de remonstrantse opvattingen door de Nationale Synode van Dordrecht in april 1619 en de bekrachtiging van die veroordeling door de Staten-Generaal in juli 1619 stonden de remonstrantse predikanten voor een moeilijke keuze… Lees verder

Ds Praevostius en de goeie genade
25 september 2019

Ds Praevostius en de goeie genade

Ik zal niet de enige voorganger zijn die in dit jubileumjaar de Remonstrantie in kringbijeenkomsten met gemeenteleden bespreekt. Ik waarschuw ze tevoren voor het in onze ogen orthodoxe taalgebruik en de lange en moeilijke zinnen… Lees verder

Het Krafftraam in de Grote of Onze-Lieve-Vrouwekerk, Dordrecht
25 september 2019

Het Krafftraam in de Grote of Onze-Lieve-Vrouwekerk, Dordrecht

Voor zover ik het heb gevolgd is er ter gelegenheid van 400 jaar Remonstranten geen specifieke  aandacht geweest voor het imposante glas-in-loodraam in het zuider transept van de Grote Vrouwenkerk te Dordrecht, het zgn. Krafftraam… Lees verder

Een jaar feest en nu verder!
25 september 2019

Een jaar feest en nu verder!

Het afgelopen jaar vierden we vierhonderd jaar Remonstranten. Dat is een ambivalent gegeven, want de vroegste Remonstranten vonden dat zij gewoon thuis hoorden in de grote protestantse kerk van ons vaderland… Lees verder

Spin in het web
25 september 2019

Spin in het web

Annemarie Gerretsen (1969) is op 1 september begonnen als algemeen secretaris van de Remonstranten. Het is nog een beetje vroeg om haar het hemd van het lijf te vragen over beleidszaken, maar het juiste moment om te ontdekken wie zij is en waarom zij deze baan ambieert… Lees verder

Redactioneel
25 september 2019

Redactioneel

Voor u ligt een themanummer ter afsluiting van het jubileumjaar. Peter Nissen rondt zijn historische serie af en geeft daar enkele beschouwingen bij… Lees verder