Spin in het web
Foto: Allard Willemse

Spin in het web

Annemarie Gerretsen (1969) is op 1 september begonnen als algemeen secretaris van de Remonstranten. Het is nog een beetje vroeg om haar het hemd van het lijf te vragen over beleidszaken, maar het juiste moment om te ontdekken wie zij is en waarom zij deze baan ambieert.

Annemarie maakt een overstap van de TU Delft waar zij chef bedrijfsvoering was bij een onderzoeksinstituut. Het werd hoog tijd voor een andere baan toen het management daar veranderde. ‘Ik voelde geen raakvlak meer tussen mijn eigen waarden en de waarden van de wetenschappelijk directeur’, zegt ze. ‘Via een outplacementtraject bij Van Ede & Partners kreeg ik de ruimte om te verkennen wat ik dan zou ambiëren. Gaande dat traject formuleerde ik mijn missie als volgt: ‘met mijn oprechte interesse zorg ik voor verbinding en ik leid daarmee spannende trajecten naar hun bestemming’. Toen de vacature van de Remonstranten op mijn pad kwam sloeg de vonk meteen over. Jullie vroegen een verbindende persoonlijkheid met een visie op kerk-zijn. Dit is een baan voor mij, wist ik meteen! De functie voelt als een enorme kans. Een prachtige match tussen wat ik hoop dat ik kan bieden en wat ik denk dat de remonstranten nu nodig hebben.’

Sturing geven aan vernieuwing

Tot nu toe was de algemeen secretaris altijd een theoloog, sterker nog: het was altijd een predikant. Haar aanstelling is een novum dus. Hoe kijkt zij daar tegenaan? ‘De sollicitatiecommissie heeft gemeend dat op dit moment op deze plaats een ander type persoon goed tot zijn of haar recht zou komen, in de vacature werd geen theoloog gevraagd. Ik studeerde facilitair management in Maastricht en rond binnenkort een master management aan de Open Universiteit af. Mijn expertise ligt dus meer op dat terrein. Bij Van Ede heb ik geformuleerd dat ik graag een regisseursfunctie in een zingevingsorganisatie wil hebben, een functie waarbij ik als een spin in het web processen aanstuur en in goede banen leid. Bij de Remonstranten is zo veel in beweging, het nadenken over de toekomst moet allerlei nieuw beleid opleveren. Aan die vernieuwing wil en kan ik sturing geven. En verder moet ik snel mijn weg vinden, mijn rugzak vullen met bagage en gebruik maken van de kennis en de expertise die in de organisatie aanwezig is. Er zijn zo veel mensen in de organisatie die me daarbij kunnen helpen!’

Remonstrants nest

Bovendien kent Annemarie het wereldje vrij aardig. Ze komt uit een warm remonstrants nest uit Rotterdam, het jongste kind met vier broers boven haar. Op 8 februari 1970 werd zij gedoopt in de Rotterdamse kerk door ds. Laforet. Zij schijnt daar toen de hele boel bij elkaar te hebben gekrijst. ‘Mijn dooptekst was Jesaja, 30:15: In stilte en vertrouwen zal uw redding zijn. Die tekst past mij nog steeds helemaal’, zegt Annemarie lachend. ‘Inmiddels heb ik geleerd te luisteren en te beschouwen als dat nodig is’. Tijdens haar middelbare schooltijd deed zij catechisatie in het piepkleine studeerkamertje van ds. Cossee, bij wie zij in maart 1989 belijdenis deed. Na het Erasmiaans Gymnasium voltooide zij de Hogere Hotelschool in Maastricht, in de richting van facilitair management. Zij kon aan de slag bij KPN en volgde diverse interne opleidingen op het terrein van marketing, projectmanagement en communicatie. ‘Maar mensenwerk vond ik toch het leukst’, zegt ze. ‘Gelukkig kon ik mijn carrière bij de KPN ombuigen in de richting van het human resources-werk.’  Van eind 2004 tot de zomer van 2008 verbleef zij, met drie kinderen ondertussen, in de Verenigde Staten, waar haar man een financiële functie bij de ambassade had gekregen. Weer terug in Nederland kon zij aan de slag in een HR-functie bij de TU Delft. Tot nu toe werkte ze daar bij verschillende faculteiten en een onderzoeksinstituut.

Verbinder

‘In mijn belijdenis schreef ik dat ieder mens een vonkje van God in zich draagt. Als dat vonkje naar voren komt, bloeien mensen, dan staan ze in hun kracht. De wereld wordt er meer bewoonbaar van en het leven meer leefbaar. In het HR-werk is dat aspect heel belangrijk. Als je doelen stelt, als je van A naar B wilt komen, is de mens de cruciale factor. Zonder die bloei kan dat doel nooit bereikt worden. Door een respectvolle of zelfs liefdevolle benadering gaan mensen bloeien en daardoor gaan dingen beter werken of beter synergeren. Op die manier wil ik als verbinder werken aan een goed functionerende landelijke organisatie, een goede adviseur zijn van de CoZa en leiding geven aan een professioneel bureau.’

Annemarie geeft aan dat de ‘eigen zinnigheid’ van de remonstranten uniek is. Ze is er van overtuigd dat deze ‘eigen zinnigheid’ vonken kan doen overslaan ook naar buitenstaanders. Daarvoor is het nodig om elkaar te vinden, te verbinden en samen te werken. En daarvoor zijn ontmoetingen nodig. Annemarie: ‘Ik houd van ontmoetingen waarbij vonken overslaan. Ze verrijken en inspireren en zijn dé manier om vooruit te komen. Ik zie dan ook uit naar onze toekomstige ontmoetingen.’

Michel Peters
Project- en communicatiemedewerker op het landelijk bureau Remonstranten

 

Zie ook