De vergetelheid: 1924

De vergetelheid: 1924

Het kerstspel is niet weg te denken uit het kerkelijk jaar. Toch is pas in 1924 op initiatief van ds. G.J. Sirks voor het eerst een kerstspel in een remonstrantse kerk opgevoerd, namelijk door de Jonge Remonstranten in Den Haag. Het was een besloten bijeenkomst alleen voor genodigden en hun introducees, dat waren er toch al snel zo’n 1000! Besloten, omdat hij beducht was voor kritiek en onbegrip. Toneel in de kerk, ongehoord! Het was een innovatieproject avant la lettre. Ds. Sirks probeerde nieuwe woorden en vormen te vinden om het evangelie voor jongeren te laten leven. Het kerstspel diende opgevoerd te worden in een wijdingsdienst. De spelers (uitvoerders) en de toeschouwers (meelevenden) moesten via spel en samenzang één geheel worden, een gemeente. Van remonstranten wordt vaak gezegd dat ze vroom en vrolijk zijn. ‘Vrolijk’ was wat ds. Sirks betreft niet aan de orde. Het kerstspel was een serieuze en ernstige onderneming.

 

Toelichting bij de afbeeldingen:

Ds. G.J. Sirks heeft een Weihnachtsspiel aus dem Baierischen Wald uit het Duits vertaald in eenvoudig en begrijpelijk Nederlands. Daarbij heeft hij de bestaande muziek aangepast en verder uitgewerkt voor het Nederlandse kerstspel. De VCJC heeft later de spelen uitgegeven en ook opdrachten voor nieuwe (leken)spelen gegeven.

Zie ook