Redactioneel Thuis
Foto: Allard Willemse

Redactioneel Thuis

Allereerst wil ik namens de vaste redactie onze dank uitspreken aan de gastredactie die u en ons vorige maand geïnformeerd heeft over hun innovatieve werk binnen het kerkgenootschap. Ongetwijfeld zullen er nog best vragen zijn blijven liggen, maar het is mooi om zo alvast kennis te kunnen maken. Dit initiatief zal op de een of andere manier herhaling vinden!

Het is bijna kerst als u dit blad ontvangt. Het is de gekste kerst in jaren. Waarschijnlijk kunnen we niet met z’n allen naar de kerk. Klassieke kerstliederen zingen, het zit er niet in. En zelfs met je hele familie – al dan niet tot genoegen – samenkomen is nog maar de vraag.

We zijn dit jaar veroordeeld tot thuisblijven. Thuis is het thema voor dit nummer. Het jonge gezinnetje was niet thuis, toen Jezus geboren was. Niet de warmte en de luxe die wij vaak hebben, maar de armzalige stal met een rottige voerbak als wieg, zo vertelt het verhaal ons.

In dit nummer vindt u onder meer berichten over Remonstranten die ver weg zijn: een dominee in Griekenland, een andere remonstrant in Afghanistan. We horen over een straatpastor in Den Haag. Een predikant vertelt over zijn eigen ervaringen van thuiszijn in een ander land. We zien flamingo’s die zich inmiddels serieus thuisvoelen bij ons. Johan Goud vervolgt zijn reeks en ons panel denkt weer mee met het thema. Kortom: we hopen u stof tot nadenken te geven. En als dat nog niet voldoende is, schenken Nelleke Viëtor en Marjolijn van Heemstra ons nog royaal van hun pennenvruchten. Prachtige kerstverhalen om voor te lezen en enkele gedichten die de moeite waard zijn.

De redactie wenst u een gezegende kerst!

Tjaard Barnard

Bijdrage aan AdRem:

Alle Remonstranten ontvangen AdRem. We vinden het belangrijk dat u weet wat er leeft in onze geloofsgemeenschap. Velen hebben reeds een vrijwillige bijdrage voor dit jaar overgemaakt. (Dank!)

Als u dat nog niet gedaan hebt en toch genoten hebt van dit blad, wilt u er misschien nog eens over denken ons iets over te maken? We zouden het zeer waarderen. Met uw giften zijn wij in staat het blad mooi te maken en mooi te houden. (NL 45 INGB 0004088342, Remonstrantse Broederschap OVV AdRem)

 

Zie ook