Korte berichten

Korte berichten

Jaarthema 2020/2021 ‘Mijn held en ik’
Na de viering van 400 jaar Remonstranten is het tijd terug te keren naar de bijbelse bronnen, in samenhang met ons eigen levensverhaal. Dat doen we met het jaarthema ‘Mijn held en ik. Bijbelse helden in het licht van ons eigen levensverhaal’.

Bijbelse verhalen, eeuwenlang doorgegeven, besproken en geïnterpreteerd, kunnen een verrassend zicht geven op ons eigen levensverhaal. Vanuit die overtuiging is een elftal vrijzinnige voorgangers aan de slag gegaan met een project waarin eigen ervaringen en ‘bijbelse helden’ met elkaar verbonden werden: Simson bijvoorbeeld, Jakob, maar ook de vrouwelijke schone uit het Hooglied en Judas. Immers, een held kan zeker in bijbels perspectief ook trekken van een antiheld vertonen. In dat project kwamen vragen aan de orde als: waarin verschilt een bijbelse held van andere helden? Kan een bijbelse figuur mij helpen om mijn eigen levensverhaal beter te verstaan? Wat doet de eigen context van de lezer (zowel individueel als collectief) met de leeswijze van de tekst? Kortom, wat is de meerwaarde van het gesprek tussen een lezer van nu en een specifieke bijbelse figuur? Hoe verlicht de held ons leven en hoe werpt de context waarin wij lezen een specifiek licht op de held?

Het boek ‘Mijn held en ik’, onder redactie van Bert Dicou en Koen Holtzapffel, verschijnt eind februari/begin maart 2020 en is te bestellen via het landelijk bureau. Het jaarthema is uitermate geschikt voor gesprekskringen. Het boek bevat een gedetailleerde handreiking om meerdere gespreksavonden over ‘mijn held en ik’ te organiseren. Nadere informatie volgt.

De Vrijzinnige Lezing met Christa Anbeek
Wat gebeurt er als we ons kwetsbaar durven op te stellen? Deze vraag stelt remonstrants hoogleraar Christa Anbeek zich tijdens De Vrijzinnige Lezing die zij op vrijdag 13 maart om 20.00 uur uitspreekt in de Geertekerk in Utrecht. Thema is ‘De moed om kwetsbaar te zijn’

In haar lezing richt ze zich op ontregelende ervaringen, die zowel op individuen als groepen mensen betrekking kunnen hebben, zoals bijvoorbeeld terroristische aanslagen. ‘Deze ontregelende ervaringen zetten de in de Westerse samenleving zo hoog gewaardeerde waarden als autonomie, en vrijheid onder druk, of plaatsen daar behoorlijke vraagtekens bij. Andere waarden worden juist zichtbaar, zoals solidariteit en verbondenheid, maar dan moeten wij wel de moed hebben om onze eigen kwetsbaarheid en die van anderen onder ogen te zien en te omhelzen. Wat is er nodig voor de moed om kwetsbaar te zijn?’ Meer informatie en aanmelden kan via de website www.devrijzinnigelezing.nl

Bezinningsweekend Julianne van Norwich: wederkerigheid van godskennis en zelfkennis
Remonstrants predikant Petra Galama organiseert van vrijdag 21 t/m zondag 23 februari 2020 een bezinningsweekend over de mystica Julianne van Norwich in de St. Michaël, St. Michaëlstraat 7 in Steyl. Van Julianne is de uitspraak: Zo zag ik dat de Godskennis vlotter en gemakkelijker in ons bereik ligt dan de kennis van onze eigen ziel. In deze bijeenkomst lezen en bespreken de deelnemers woorden van Julianne om zich te laten begeleiden in het mysterie van wie wij ten diepste zijn. Dit weekend geeft ook ruimte om in stilte, in de natuur en met creativiteit je eigen ziel te verkennen. Meer info in de agenda van de website www.remonstranten.nl.

Retraite ‘De waardigheid van de mens’

Deze retraite, die eerder alleen voor mannen werd aangeboden, wordt nu herhaald voor mannen én vrouwen. U bent uitgenodigd van maandag 11 mei (17.00 uur) tot woensdag 13 mei (15.00 uur) op de Hoorneboeg in Hilversum. Begeleiding door Johan Goud en Foeke Knoppers. Kosten: 275 euro. Opgave bij het landelijk bureau Remonstranten, email: info@remonstranten.nl, tel. 030 231 69 70.

De waardigheid van de mens – het is een gedachte (of is het een ideaal, een geloof?) waarop we ons vaak beroepen. Onder vrijzinnige gelovigen heeft hij altijd een centrale plaats ingenomen. De remonstrantse theoloog G.J.Heering wilde nooit anders dan met deze twee woorden spreken: God en de oneindige waarde van de mens. Met het oog daarop bezinnen we ons ook op wat bijbelverhalen ons te vertellen hebben: over de kracht van het hartstochtelijk zoeken en vragen (Lucas 11:1-13), over de strijd tegen onze neiging om over onszelf en anderen te oordelen (Johannes 8:1-11).

 

 

Zie ook

Proza van de CoZa
31 maart 2020

Proza van de CoZa

Het landelijk bestuur van de Remonstranten wordt ‘CoZa’ genoemd – van Commissie tot de Zaken. Een beetje ouderwetse naam misschien, we proberen als bestuur goed met onze tijd mee te gaan! Om u te vertellen waarmee we bezig zijn, schrijven we voortaan elke AdRem een column… Lees verder

Wat is innovatie?
10 december 2020

Wat is innovatie?

De Remonstranten (RB) zijn onderweg naar 2030. Een beleidsplan moet de weg wijzen. Verschillende gremia binnen de geloofsgemeenschap hebben eraan gewerkt en leden en vrienden hebben inspraak gehad… Lees verder