Februari 2020
Kies een AdRem nummer

Het gezicht van Corrie van Lohuizen – van Santen

Wie is toch die onbekende dame die geregeld een financiële bijdrage vanuit Brazilië naar de Remonstranten overmaakt? We vroegen het en dit is haar verhaal:.. Lees verder

Herdenking Jan-Willem Nieuwenhuijsen

Totaal onverwacht moeten we afscheid nemen van Jan-Willem, die tot het laatste toe actief was in de remonstrantse gemeente Utrecht, met gesprekskringen voor ouderen en geïnteresseerde buitenstaanders. Hij en zijn vrouw Peet waren net aan het verhuizen naar een woongemeenschap, die door Jan-Willem als voorzitter tien jaar was voorbereid. Toen ik met Jan-Willem te maken.. Lees verder

Herdenking Mijnke Bosman

‘Mijnke Bosman diende onze geloofsgemeenschap gedurende heel veel jaren in talloze functies. Zij begon haar loopbaan als voorganger bij de NPB Sassenheim (1969-1971), vervolgens ontving zij een bijzondere opdracht voor de pastorale verzorging van de remonstranten op de Noordwest Veluwe (1974-1975)… Lees verder

Korte berichten

Jaarthema 2020/2021 ‘Mijn held en ik’ Na de viering van 400 jaar Remonstranten is het tijd terug te keren naar de bijbelse bronnen, in samenhang met ons eigen levensverhaal. Dat doen we met het jaarthema ‘Mijn held en ik. Bijbelse helden in het licht van ons eigen levensverhaal’. Bijbelse verhalen, eeuwenlang doorgegeven, besproken en geïnterpreteerd,.. Lees verder

Geluk is niet los verkrijgbaar

Praten over ongeluk. Dat is het thema van dit nummer van AdRem. In Hilversum kwamen enkele leden van de gesprekskring Levensvragen bijeen om daarover met elkaar gedachten uit te wisselen. Jacqueline Maschino, Willy Nijboer en Anja Lam, een veertiger, een vijftiger en een zestiger, leden en vrienden van De Kapel, bespraken samen met Peter Korver het laatste boek van de Vlaamse psychiater Dirk De Wachter, ‘De kunst van het ongelukkig zijn’. Hoe gaan wij om met de ‘ongelukkigheden’ van het leven?.. Lees verder

Geloven met twee voeten op de grond

Hij was pastoraal werker bij (vrijzinnige) hervormde gemeenten, maar vooral bij de Remonstranten. Later werd Albert Klok remonstrants predikant. Nu heeft hij afscheid genomen in Hoogeveen/Meppel om vervroegd met pensioen te gaan. Zijn huis bevindt zich op het Groningse platteland aan een eindeloze straat langs het Kielsterdiep… Lees verder

Eugen Drewermann over geloof en prediking

Emeritus-predikant Eginhard Meijering beschrijft in dit artikel hoe Eugen Drewermann hem in geloof en prediking altijd heeft geïnspireerd.   In een van zijn eerste grote boeken maakt Drewermann op een niet mis te verstane manier duidelijk, waartegen hij zich keert: de historisch-kritische bijbelwetenschap. Deze na de Verlichting opgekomen manier van onderzoek naar de bijbel werd.. Lees verder

Als ’t goede kwade mensen treft

Het boek ‘Als ‘t kwaad goede mensen treft’ van Rabbijn Harold Kushner was in 1983 een grote hit. Veel redactieleden van AdRem hebben het toen verslonden. Zouden jonge mensen nu het boek ook nog kunnen waarderen, vroeg de redactie zich af… Lees verder

Ongezond gelukkig

Niet de afwezigheid van ziekte, maar aanpassing aan de situatie is het kernwoord voor een goed leven op oudere leeftijd. Zegt arts en onderzoeker Machteld Huber die het begrip ‘positieve gezondheid’ introduceerde. Ineke Ludikhuize kan er als mantelzorger uit de praktijk over meepraten… Lees verder

Praten helpt

Ik geef het je te doen: dag en nacht beschikbaar zijn om telefonisch te spreken met mensen die aan zelfmoord denken. Ineke Ludikhuize sprak met de mensen achter Stichting 113 zelfmoordpreventie… Lees verder

Wiebelen tussen geloof en ongeloof

Johan Goud (1950) wil een boek schrijven over wat geloven is. Het komende jaar verschijnt een serie artikelen van zijn hand in de Adrem. Zij vormen de eerste aanzet voor dat boek. Vanaf volgende maand bent u negen nummers lang proefkonijn… Lees verder

Redactioneel Praten over ongeluk

Geluk is niet vanzelfsprekend. Pas wanneer we aandacht durven te besteden aan ongeluk of ongelukkig zijn en elkaar daarin kunnen vasthouden, kunnen we verder komen. Het werk van moderne psychiaters als Dirk De Wachter roept daartoe op… Lees verder

Het blijft tobben 

Ruard Ganzevoort weet van leed. Op zijn elfde werd hij misbruikt. Als predikant binnen de Nederlandse Gereformeerde Kerken beleefde hij zijn ‘coming out’. Hij was getrouwd en is vader van zes kinderen, van wie er een is overleden door wiegendood. Hij ging scheiden en leefde verder met een man… Lees verder