Korte berichten

Korte berichten

Welke muziek biedt u troost?
Het septembernummer van AdRem gaat over het thema ‘troost’.  Een van de onderwerpen die aan de orde komt is de troost die muziek kan bieden. De redactie vraagt u daarom: stuur ons eens een lijstje van drie muziekstukken (instrumentaal, zang, alles is goed) die u troost bieden. En wij horen daar dan graag bij waarom deze muziek u troost biedt. Wij maken een overzicht van de troostmuziek die u heeft ingezonden. Insturen mag tot eind juli. Wij ontvangen uw reacties graag via het mailadres communicatie@remonstranten.org

Aanschuifonderwijs Arminius Instituut
Wilt u uw kennis verdiepen van de remonstrantse geschiedenis, van pastoraat in vrijzinnig perspectief of van de theologie van de kwetsbaarheid? Dat kan! Met ingang van het nieuwe studiejaar kunt u als toehoorder aanschuiven bij de cursussen Remonstrantica (prof. dr. Peter Nissen), Pastoraat in Vrijzinnig Perspectief (dr. Froukje Pitstra) en Systematische Theologie (prof. dr. Christa Anbeek) van het Remonstrants Seminarium. Remonstrantica wordt gegeven in zes bijeenkomsten van 4 september tot en met 4 december 2020; Pastoraat in Vrijzinnig Perspectief wordt gegeven in vier bijeenkomsten van 11 september tot en met 13 november 2020; Kwetsbaarheid en dialogen wordt gegeven in tien bijeenkomsten van 15 januari tot en met 23 april 2021, telkens op vrijdag. Meer informatie over de inhoud, data en kosten van de cursussen vindt u op de website van het Arminius Instituut: https://arminiusinstituut.remonstranten.nl/

Nieuw boek Eginhard Meijering
Meijering is en blijft de kampioen veelschrijver onder de remonstrantse theologen. Nu heeft hij weer een apologetische tekst het daglicht doen zien. Lees zijn ‘Dan is het Godswonder juist des te groter! Overwegingen n.a.v. Richard Dawkins’ pleidooi voor atheïsme’. Hierin vergelijkt hij de moderne denker met de platonist Celsus (actief rond 170). Gelovigen hoeven niet te strijden met het moderne, wetenschappelijke wereldbeeld, maar hoeven ook hun geloof niet op te geven.
Uitgave in eigen beheer, maart 2020, prijs 14,95, ISBN 9789463459877.

Zie ook

‘Bewustwording is essentieel’
27 oktober 2021

‘Bewustwording is essentieel’

Een interview van Charlotte Hille met Sophie Bloemert, coördinator Meldpunt Seksueel Misbruik in Pastorale Relaties.. Lees verder

Denken over geloven
21 december 2023

Denken over geloven

Willem B. Drees, de laatste hoogleraar godsdienstwijsbegeerte aan de Faculteit der Godgeleerdheid in Leiden – de opleiding is inmiddels gestopt, de faculteit was al eerder opgegaan in de letterenfaculteit -,.. Lees verder