Doen waar je goed in bent

Doen waar je goed in bent

‘In Rotterdam gebeurden altijd al goede dingen, maar we vertelden daar te weinig over. Binnen de gemeente was er communicatieschaarste en naar buiten toe was er een enorm communicatietekort.’ Zo kenschetst predikant Tjaard Barnard de situatie in zijn gemeente voor de vernieuwingsslag die inmiddels is gemaakt. ‘De folder van de bakker om de hoek was mooier dan het drukwerk van onze kerk’, voegt hij toe. ‘Mensen spreken je erop aan en dan is het wel zo prettig als je je er niet voor hoeft te schamen.’

Feitelijk en behapbaar

‘Onze inzet voor de vernieuwing werd daarom het naar een hoger plan tillen van de communicatie. Onze strategie was om te laten zien waar we goed in zijn. Dat is heel simpel ‘kerk zijn’; op een manier die protestantse mensen verwachten en die vrijzinnig is. We laten zien wat we feitelijk zijn en niet wat we misschien wel zouden willen zijn. In aanvulling op de reeds langer bestaande activiteiten naast de kerk, zoals kringen, filmavonden, roze vieringen, stadsretraites en dergelijke, leggen we nu voor het eerst in de presentatie speciale aandacht op juist de gewone dingen. We richten ons daarbij op een behapbare doelgroep van mensen die kerkelijk gesocialiseerd en tussen de veertig en zestig jaar zijn.’

Snel opschalen

‘We hebben voor het vernieuwingsproject André Meiresonne aangesteld. Dat kon met het landelijk geld dat beschikbaar werd gesteld. Het resultaat is dat we nu een goed kerkblad hebben, aangepast aan de landelijke huisstijl. Het is een toegankelijk en inhoudelijk blad. Voor de nieuwtjes, aankondigingen en mededelingen is er een digitale nieuwsbrief. De website is helemaal op orde en op social media zijn we aanwezig met een grote schare (1400) volgers op Facebook. Juist omdat deze basis op orde is, konden we, toen de
coronatijd aanbrak, snel opschalen naar een kerkblad dat veel vaker verschijnt (elke twee weken), zodat ook de niet digitaal aangeslotenen werden bereikt en in het begin om de dag een nieuw blog op de website.’

Posters

‘Bij onze inzet om modern en toegankelijk kerk te zijn, past ook de posterserie die we maakten. Uitgangspunt is steeds een plaatje uit onze monumentale kerk en een bijbeltekst die we vervolgens vertaalden naar onze tijd: serieus, maar ook met een knipoog. Dat geldt ook voor ons ‘coronaproject’, de dagopeningen. Onze kerkmusicus, Jos van der Kooy, speelt een kerkelijk lied op het orgel. Daaraan vooraf gaat een toelichting op het lied door een van de dominees. Voor deze dagopening hebben we nu honderdvierentachtig abonnees, meer dan het aantal bezoekers van onze kerkdiensten.’

‘De belangrijkste vraag bij het nadenken over vernieuwing is de vraag aan jezelf: wie of wat ben je? Wees authentiek en doe waar je goed in bent.’

‘Of het werkt? Ja, zeker. Het is niet zo dat we groeien. Maar we worden wat langzamer kleiner. Eenderde van de leden en vrienden was er tien jaar geleden nog niet. Wij hebben daardoor steeds voldoende potentieel voor alle vrijwilligerstaken in de gemeente.’

Ineke Ludikhuize

 

 

Zie ook