Proza van de CoZa

Proza van de CoZa

Met vertrouwen bergen verzetten

Toen ik in juni 2018 aantrad als penningmeester (thesaurier) van de Remonstranten werd mij al snel duidelijk dat wij op te grote voet leefden. Er was een begroting met een tekort van € 735.000. Met een vermogen van € 10 miljoen zouden wij, bij ongewijzigd beleid, het nog veertien jaar kunnen volhouden. Het feitelijke tekort viel achteraf mee omdat wij in 2018 koerswinsten maakten van € 380.000. Echter aandelenkoersen zijn wispelturig: in 2019 werd een koersverlies geleden van ruim € 260.000. Om ons vermogen niet te snel op te souperen streven wij er daarom als CoZa naar het begrote tekort zo spoedig mogelijk terug te dringen tot € 400.000.

Beleidsplan 2030
Tegelijkertijd zijn wij begonnen met het ontwikkelen van een Beleidsplan 2030 met allerlei ambitieuze voorstellen zoals het faciliteren en stimuleren van gemeenten, het aanstellen van innovatiepredikanten en het oprichten van een discussieplatform Inzicht in samenwerking met het Arminius Instituut. Een terechte vraag is dan wel hoe dit moet worden betaald, terwijl we juist fors willen bezuinigen. Bij het beantwoorden van die vraag denk ik onwillekeurig als macro-econoom: door geld te scheppen.

Wij weten allemaal hoe centrale banken na de uitbraak van Covid-19 over de hele wereld onze economieën uit het slop trekken door geld te scheppen. Daarbij is het wel cruciaal om het vertrouwen van het publiek in geld als betaalmiddel te bewaken. Vertrouwen als bindmiddel. Dit vertrouwen moeten wij als Remonstranten ook versterken, misschien hervinden zelfs, in elkaar en in onze toekomst – dan kunnen wij bergen verzetten. Maar hoe lost dat onze begrotingsproblemen op?

Geld scheppen
Als Remonstranten kunnen wij ‘geld scheppen’ voor nieuwe activiteiten door middelen te vinden die niet op onze begroting staan. Voor een deel is dat ‘manna from heaven’ die tot ons komt in de vorm van erfenissen en legaten. Voor 2020 kunnen wij hierbij rekenen op ongeveer € 500.000 die wij in een ‘nieuwe activiteiten’ -fonds willen stoppen. Daarnaast moeten wij zeker ook actiever op pad om subsidies en andere middelen te vinden. Bovendien versterken deze twee sporen elkaar: het is gemakkelijker om extra middelen voor nieuwe activiteiten te vinden als je zelf ook een bijdrage levert vanuit het fonds.

Vraag het ons
Heeft u een vraag aan het landelijk bestuur? Stel deze via info@remonstranten.nl met als onderwerp ‘AdRem – Vraag aan de CoZa’. Wij proberen uw vraag in een van de volgende columns te beantwoorden. We zijn benieuwd wat bij u leeft!

Joan Muysken

Zie ook