Redactioneel ‘Anders kijken’

Redactioneel ‘Anders kijken’

Voor het tweede jaar zullen we een kerst beleven die anders dan anders is. Allerlei vanzelfsprekendheden, een welvoorziene dis met veel mensen, een kerkdienst met veel, luid galmende mensen, het lijkt er niet zo in te zitten dit. We zullen allemaal anders moeten kijken. We moeten de dingen nemen zoals ze komen en er het beste van maken.

Maar misschien is dat wel een veel te negatieve insteek. Hoort juist bij kerst dat we dingen anders bekijken. Het hele kerstverhaal doet dat al. Het is een omkering van alles wat je zou verwachten. Niet de grote helden in de paleizen staan centraal, maar de baby in de trog. Herders komen op kraambezoek. Alles in het verhaal straalt uit: kijk eens anders naar de wereld!

Daar proberen we in dit nummer eens vanuit te gaan. Activisten die het niet gezellig houden, maar zeggen waar het op staat. Een verhaal over hoe je tegenover je naaste kunt staan, een gesprek met een anglicaanse voorganger die het team in Vrijburg komt versterken. En nog veel meer.

Veel plezier gewenst door uw redactie, een goede kersttijd en een gezegend nieuwjaar!

Tjaard Barnard

 

Zie ook

Anders denken over agapè
22 december 2021

Anders denken over agapè

‘Uiteindelijk begint anders denken bij de ander die uniek is. Dat is geen denken vanuit de ander. Per slot van rekening kunnen we volgens Levinas niet weten wat de ander precies denkt’, betoogt Harry Hummels, hoogleraar ‘Ethiek, Organisaties en Samenleving’ aan de School of Business and Economics van Maastricht University… Lees verder

Nieuwe remonstrant: Silvio Roduner (1950)
22 december 2021

Nieuwe remonstrant: Silvio Roduner (1950)

Wie ben ik? Ik groeide op in St.Gallen, Zwitserland. Als jongste kind kreeg ik als enige de kans om naar het gymnasium te gaan en in Zürich te studeren. In.. Lees verder