Vanaf 1901  #de vergetelheid

Vanaf 1901 #de vergetelheid

Er is één heel gevaarlijk rijtje boeken op het landelijk bureau: de personele staat van de predikanten bij de Remonstrantse Broederschap. Hierin staan de gegevens van alle remonstrantse predikanten genoteerd, zoals burgerlijke stand, opleiding, werkkring en publicaties; een dankbare bron als je snel iets over iemand wil weten. Als ik erin kijk blijf ik bladeren. Ze lijken eerder op een bullet diary of scrapbook dan op de saaie opsomming die je misschien zou verwachten. De bladen zijn opgesierd met foto’s en krantenknipsels. Het allerleukste zijn de enveloppen mét inhoud: een berg krantenknipsels over jubilea, afscheidsdiensten, doop- en trouwannonces, een enkele foto. Met liefde verzameld en altijd vind je iets nieuws. De persoon wordt aardig geschetst, prestaties, ijdelheden en ook de crises worden ons niet onthouden. Honderd jaar remonstrants leven enne ….. niets nieuws onder de zon!

Liesbeth Orthel
Bureau-coördinator op het landelijk bureau Remonstranten

Zie ook