Korte berichten

Korte berichten

Mensen

Pieter Lootsma  is op 1 mei gestart als interim-predikant voor de periode van één jaar in Naarden – Bussum voor 0,5 fte. Hij is sinds 2014 voorganger van de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap Woudkapel Bilthoven. Eerder was hij predikant van de Kloosterkerk in Den Haag en justitiepredikant en coördinator van het Pastoraal Centrum in de Westerkerk in Amsterdam.

Tina Geels en Florus Kruyne beëindigen hun werk in de Geertekerk in Utrecht per 30 juni.
Claartje Kruijff treedt per 1 juli aan als nieuwe predikant van de Geertekerk. Zij is momenteel nog werkzaam als innovatiepredikant, verbonden aan de Remonstrantse Gemeente Naarden-Bussum.
Lense Lijzen voegt zich op 1 september bij haar als predikant van de Geertekerk. Hij is momenteel nog werkzaam als predikant van de Remonstrantse Gemeente Groningen. Na 13 jaar neemt hij daar afscheid.

Severien Bouman heeft na zijn emeritaat nog lange tijd zijn diensten aangeboden aan gemeente Friedrichstadt. Per 30 juni gaat hij  zijn werkzaamheden daar nu definitief beëindigen.

Schrijf ons!

Het zomernummer van AdRem gaat over het thema ‘Luisteren naar God’.  Heeft u God wel eens ontmoet of gehoord? Waar was dat dan? Onder welke omstandigheden? Wij nodigen u uit om een kort stuk te schrijven (max. 200 woorden) over de plek en de omstandigheden waar u God hebt gehoord c.q. een goddelijke ervaring hebt gehad. Dat artikel moet uiterlijk 3 juni bij ons binnen zijn. Stuur het graag naar communicatie@remonstranten.org. De redactie maakt een keuze uit de inzendingen.

Proponentsexamens

Op 3 juli vanaf 10.30 uur vinden de proponentsexamens plaats van Susanne van der Sluijs, Mignon van Bokhoven en Anneke van der Velde in het gebouw van de Parkstraatgemeente in Arnhem. U wordt uitgenodigd om deze bijeenkomst bij te wonen. Opgave per mail: v.l.m.kok@vu.nl De proponentsscripties zijn te lezen op: https://arminiusinstituut.remonstranten.nl/proponentsscripties

Creatieve Midweek

De Creatieve Midweek wordt vanaf maandag 2 augustus (lunch om 12.30 uur) t/m vrijdag 6 augustus (afscheid na de koffie) gehouden op Buitengoed Fredeshiem in Steenwijk-de Bult.

Docent Antje Sonnenschein begeleidt de deelnemers bij het schilderen. Na instructie ga je aan de slag met een onderwerp en/of techniek. Maar je kunt echter ook zelf bepalen wat je wilt doen. Kosten: 525 euro voor een verblijf (volpension) op een éénpersoonskamer; Materiaal: zelf meenemen óf een pakket afnemen à 25 euro. Inlichtingen: Leontine Kaptein 072 5334118 of  06 47872767. Opgave: Landelijk Bureau Remonstranten, tel. 030 231 69 70 of info@remonstranten.org.

Retraite ‘Onrustig is ons hart… (over onrust en het verlangen naar rust)’

Deze retraite vindt in het najaar nogmaals plaats, nu van 27 september 17.00 uur tot 29 september 14.30 uur op Landgoedhotel Woodbrooke in Barchem. Over het thema: het befaamde woord van Augustinus over het onrustige hart lijkt het idee te bevestigen dat onrust het beste vermeden kan worden Is de onrustige mens immers niet, naar het woord van Gabriel Marcel, zijn eigen beul?  Maar moet het verlangen naar rust altijd bevredigd worden? Zegt de belijdenis 2006 niet terecht over Jezus dat hij het gelaat van God is dat ons aanziet en verontrust? Tijdens de retraite zijn de deelnemers op vele wijzen – teksten, muziek en film – bezig met deze vragen. Kosten:  Eenpersoonskamer: 275 euro pp, tweepersoonskamer: 250 euro pp. Leiding: Johan Goud en Foeke Knoppers. Opgave: Landelijk Bureau Remonstranten, tel. 030 231 69 70 of info@remonstranten.org.

Melanchton en Meijering

Eginhard Meijering heeft generaties Leidse theologen liefde voor de kerkvaders en hun navolgers bijgebracht. Hij gaf extra-curriculaire colleges waarin, meedenkend vanaf deze Patres, de gehele dogmengeschiedenis werd doorgewerkt. Telkens toonde hij aan hoe actueel hun vragen waren. Meijering kan niet stoppen, gelukkig maar, en schrijft nu over het werk van de theoloog Philippus Melanchthon (1497-1560). Als altijd weet hij, voor de doorbijter, de relevantie van een dergelijk groot theoloog voor de huidige, nieuwsgierige gelovige, te laten zien.

Eginhard Meijering, ‘Reformatorisch geloven en belijden nu’, ISBN 9789464066227.

Ook zijn recentelijk verschenen:

  • Eginhard Meijering, ‘Over Jezus. Twaalf overdenkingen’, ISBN 9789464066852

Een verzameling van inleidingen en preken. Meijering probeert te laten zien hoe een klassiek uitgangspunt nog steeds van waarde kan zijn: ‘Jezus is het vleesgeworden eeuwige Woord van God’.

  • Eginhard Meijering, ‘Geloof kerk politiek. Een persoonlijke visie’, ISBN 9789464067361

In dit korte geschrift bekritiseert Meijering de al te politieke belangstelling van kerken in de afgelopen decennia.

Deze publicaties zijn te bestellen via www.boekenbestellen.nl of www.bol.com

 

 

Zie ook