Column: Verhalen voor bij het leven
Foto: Allard Willemse

Column: Verhalen voor bij het leven

Kinderen zitten vaak vol vragen en niet op alle vragen is makkelijk een antwoord te geven dat aansluit bij de vragensteller. Denk maar aan Rineke Tineke Peuleschil, het meisje uit een gedicht van Annie M.G. Schmidt, die duizend vragen heeft over ‘hoe alles eigenlijk kwam’.

Ze blijft maar vragen, omdat volwassenen wel van alles zeggen op een vraag als ‘waarom valt de maan niet naar beneden?’, maar daarmee geven ze Rineke T.P. nog geen antwoord.

Proefnummer AdRem, remonstrants magazine

Vraag nu een proefnummer aan van AdRem, het remonstrantse magazine!

Vragen van kinderen zijn vaak, net als een hoop vragen van grote mensen, prima te beantwoorden met een verhaal. Jezus deed dat, volgens de evangelisten, ook. Hij vertelde verhalen met een boodschap erin verstopt. Daarin was hij niet uniek, want In alle tijden en op alle plaatsen doen mensen dat. Ik heb er als kind heel wat gelezen en later ging ik ze voorlezen.

Het verhaal dat ik het meeste heb voorgelezen is ‘Kikker en het vogeltje’ van Max Velthuijs. Op een dag vindt kikker een vogeltje op de grond. Dat vogeltje is dood, maar dat weet kikker nog niet. Hij ziet wel dat er iets mis is, want het vogeltje ‘doet het niet meer’. Een prima boek in geval van dode huisdieren, familieleden of vrienden. Omdat het al wat ouder is, komt cremeren niet aan bod. Maar wel wat je zou kunnen denken als een dier of mens dood is, rituelen rond de dood en het blijvend belang van de mooie dingen van het leven zoals tikkertje spelen tot gedachten over een leven na de dood. Voor grote mensen valt er ook iets te leren. Zo is de toespraak van haas aan het graf van vogeltje bijvoorbeeld ultrakort: ‘Zijn leven lang heeft hij mooi gezongen,’ zei Haas plechtig. ‘Nu krijgt hij zijn welverdiende rust.’ En er is meer, ook om te glimlachen. Kopen bij uw lokale boekhandel en (voor)lezen!

Inkijken kan hier:  https://www.dbnl.org/tekst/velt008kikk01_01/velt008kikk01_01_0001.php

Ineke Ludikhuize

Zie ook