Redactioneel gelijkenissen en parabels
Foto: Allard Willemse

Redactioneel gelijkenissen en parabels

Vrolijk kijkt Ineke Ludikhuize u toe. Vrolijk, zoals ze altijd aanwezig was bij onze redactievergaderingen. Haar tweede termijn als lid van onze redactie is afgelopen. Ze neemt bewust afscheid – ‘je moet niet te lang op één plek blijven zitten’ – en we laten haar node gaan. Gedurende vele jaren was zij onze vliegende keep. Met deskundigheid, betrokkenheid, humor en een vlotte pen kon zij allerlei soorten artikelen aan. Een interview met spoed, geen enkel probleem. Een column met zelfrelativering, bijna nog voor je het gevraagd had, zat het al in de mail. AdRem is je veel verschuldigd. Grote dank voor al het betrokken werk!

Gelijkenissen of parabels (in dit nummer gebruiken we de termen door elkaar) worden door velen als de kern van de christelijke boodschap gezien. Naar aanleiding van de bundel van remonstrantse theologen over dit onderwerp kozen we voor dit onderwerp. We hebben een aantal deskundigen bereid gevonden om hun licht over dit onderwerp te laten schijnen. Hoe zat het ook al weer met die gelijkenissen? Zijn ze uniek voor het christendom of bestaan ze ook in het jodendom? En hoe zit het met soortgelijke verhalen in de bredere literatuur. Zijn ze niet soms veel te moralistisch? Allemaal vragen waarop we het antwoord zoeken. Daarnaast vindt u de gebruikelijke rubrieken. Predikanten die met emeritaat gaan, de dag van een dominee en nog veel meer. De redactie wenst u veel leesplezier!

Tjaard Barnard
Hoofdredacteur, barnard@remonstrantenrotterdam.nl

Zie ook