Proza van de CoZa: ‘Veerkracht en creativiteit’

Proza van de CoZa: ‘Veerkracht en creativiteit’

Foto: Anke Scheepvaart

Bij het schrijven van dit stukje gaat Nederland weer beetje bij beetje open. In de tijd valt dit moment kort na Pinksteren en valt het samen met het openbarsten van de natuur. Het lijkt bijna symbolisch. Met dit alles gaan ook onze eigen kerkdeuren weer open en kunnen we weer, zij het nog altijd met in achtneming van de anderhalve meter, op zondag naar de door velen van ons zo zeer gemiste live diensten. Het voelt bijna als onwennig na die lange tijd dat onze kerken dicht moesten blijven.

De vraag dringt zich op of we weer zullen terugkeren naar het oude ‘normaal’ als ook de laatste beperkingen worden opgeheven? Keren alle leden en vrienden weer terug naar onze fysieke kerk?  Wordt het beleven van het geloof nog verder een zaak van het individu? Met andere woorden, zullen we weer de kerk zijn zoals we waren, of zitten we in een soort van transitie?

Veranderd
Het lijkt niet waarschijnlijk dat het wordt zoals het was en dus dat we terugkeren naar onze oude gewoonte. En zijn we stiekem niet ook al veranderd?!
Als CoZa zijn we onder de indruk hoe veerkrachtig vele gemeenten bleken te zijn, inventief in het vinden van andere wegen om contact met gemeenteleden te onderhouden, het online aanbieden van (vaak zulke prachtige vernieuwende) diensten, kerkenraden die digitaal hun werk voort wisten te zetten, predikanten die op verrassende wijze digitale invulling gaven aan hun diensten en ook letterlijk buiten de kerk hun dienst hielden. Voor de innovatiepredikanten was het lastiger, omdat de prille resultaten van hun inspanningen zich niet direct lieten vertalen naar online. Ook vanuit het landelijk bureau is het werk volledig digitaal geworden en is de winkel gewoon open gebleven.

Nieuwe houdbare vormen
Kortom, naast de meer dan zwarte kant van de pandemie, zijn zaken onder haar druk vloeibaar geworden en hebben wij mogen ervaren dat er naast de aloude vormen van het zijn van een geloofsgemeenschap, ook nieuwe houdbare vormen zijn. Nieuwe vormen die overigens ons bereik enorm vergroten. De kijkcijfers naar onze online diensten zijn daar het bewijs van. In dit verband wil ik nog een laatste belangrijke ontwikkeling noemen: de aandacht die er in de media is ontstaan voor duiding van hetgeen we meemaken. Media, print, online en radio/tv, hebben voor die behoefte bij onze predikanten goed gehoor gekregen. De crisis heeft de belangstelling voor duiding juist vanuit de christelijke tradities vergroot.

Buiging
Terugkijkend op deze uitzonderlijke bijna anderhalf jaar, voel ik de behoefte om te bedanken. Ik wil namens de CoZa van harte en zeer oprecht iedereen bedanken die bij ons Remonstranten is betrokken, van professionals tot leden en vrienden. Voor ieders veerkracht, creativiteit en volharding in de wens te blijven verbinden en elkaar te blijven ontmoeten!
Een diepe buiging voor jullie allemaal. Samen sterk vanuit het besef dat wij ons gedragen weten.

 Teddy van der Burg
uw voorzitter

Zie ook

Het Krafftraam in de Grote of Onze-Lieve-Vrouwekerk, Dordrecht
25 september 2019

Het Krafftraam in de Grote of Onze-Lieve-Vrouwekerk, Dordrecht

Voor zover ik het heb gevolgd is er ter gelegenheid van 400 jaar Remonstranten geen specifieke  aandacht geweest voor het imposante glas-in-loodraam in het zuider transept van de Grote Vrouwenkerk te Dordrecht, het zgn. Krafftraam… Lees verder

Nationale Synode:  Was het terecht dat de Remonstranten de ‘Verklaring van Verbondenheid’ ondertekenden?
27 augustus 2019

Nationale Synode: Was het terecht dat de Remonstranten de ‘Verklaring van Verbondenheid’ ondertekenden?

De remonstranten tekenden na lang wikken wegen tijdens de Nationale Synode de ‘Verklaring van Verbondenheid’.  De redactie van AdRem legde aan de remonstrantse predikanten Eginhard Meijering en Martijn Junte de vraag voor of dat er terechte beslissing is geweest… Lees verder