Zomer 2021
Foto: Allard Willemse
Kies een AdRem nummer

Het gezicht van Ingrid de Bonth

Ingrid de Bonth (1973) vertelt Michel Peters hoe ze zich voorbereidde op een toekomst in de wetenschap, haar carrière toch vervolgde in het internationale bedrijfsleven en later in haar leven een overstap maakte naar de non-profitsector. Op haar 17e deed ze belijdenis in Rotterdam, nu laaft ze zich intellectueel en cultureel aan het aanbod van.. Lees verder

Proza van de CoZa: ‘Veerkracht en creativiteit’

Bij het schrijven van dit stukje gaat Nederland weer beetje bij beetje open. In de tijd valt dit moment kort na Pinksteren en valt het samen met het openbarsten van de natuur. Het lijkt bijna symbolisch. Met dit alles gaan ook onze eigen kerkdeuren weer open en kunnen we weer, zij het nog altijd met.. Lees verder

Korte berichten

Mensen Peter Nissen beëindigt per 1 augustus zijn functie als interim – rector aan het Remonstrants Seminarie. Jan Douwes krijgt per 1 september een aanstelling als predikant in gemeente Dordrecht voor 0,4 fte. Retraite ‘Onrustig is ons hart… (over onrust en het verlangen naar rust)’ Graag vragen wij nog een keer uw aandacht voor deze.. Lees verder

Ik ben omdat wij zijn

‘Hoe gaat het met je?’ ‘Goed.’ ‘Met jou?’ ‘Ja, goed, ja. Blij dat we weer naar het museum mogen, dat alles weer een beetje open gaat. ‘Ok. Ja, zeker. Nou, fijne dag’ ‘Ja, fijne dag.’  In het drukke dagelijks leven is het vaak lastig om een goed gesprek met elkaar te voeren. Er is moed.. Lees verder

Ik vertrek: ‘Arbeidstijdverkorting’

In korte tijd gaan op het moment bij de Remonstranten veel predikanten met emeritaat. AdRem vroeg hen naar begin en einde, naar hoogte- en dieptepunten van hun predikantschap. In dit artikel Peter Korver… Lees verder

Ik vertrek: ‘Een geslaagd leven?’

In korte tijd gaan op het moment bij de Remonstranten veel predikanten met emeritaat. AdRem vroeg hen naar begin en einde, naar hoogte- en dieptepunten van hun predikantschap. In dit artikel Severien Bouman… Lees verder

Dag van de dominee: ‘Stappen in plaats van de velo te nemen’

Wat doet een dominee de hele dag? We lopen in woord en beeld een dagje mee met Bert Dicou, predikant van de protestantse kerk De Wijngaard in Antwerpen… Lees verder

400 jaar Remonstranten in het Noorden

Friedrichstadt In 1621 hebben gevluchte remonstranten, in 1619 veroordeeld door de Synode van Dordrecht en daarna ook door de overheid vervolgd, de gelegenheid gekregen om een eigen stad op te richten in Sleeswijk-Holstein. Frederikstad en later Friedrichstadt was geboren, genoemd naar hertog Friedrich III van Sleeswijk-Holstein-Gottorp. Het werd een bijzonder project: een Hollands stadje met.. Lees verder

God ervaren

Luisteren predikanten naar God, vroeg de redactie zich af? Dat zou je mogen verwachten. En hoe en waar horen ze de Eeuwige dan? Acht remonstrantse predikanten en een student aan het Seminarie geven ons een inkijkje in hun geloofsleven… Lees verder

Kun je je eigen oren geloven?

José Baars deed ooit onderzoek onder reformatorische jongeren en volgde hun religieuze ontwikkeling. Soms bleven de jongeren op latere leeftijd ontluisterd achter. Kijken vrijzinnigen met leedvermaak tegen die verhalen aan? Of hebben wij onze eigen set ongeschreven regels? Wat is werkelijkheid en wat waan?.. Lees verder

Nieuwe Remonstrant: Sieth Delhaas

In 1936 geboren in Rotterdam, opgegroeid in een ‘gewoon’ gereformeerd gezin met  gelovige ouders, die hun kinderen maatschappelijke verantwoordelijkheid bijbrachten. Het was de tijd dat je als meisje geacht werd te trouwen, wat ik deed na MULO en stenocursussen, want ik wilde kinderen… Lees verder

Paneldiscussie ‘Waar en wanneer heb je God voor het laatst ontmoet? En hoe zag die ontmoeting er uit?’

Het remonstrantse discussiepanel stond te trappelen om per mail weer eens een goed gesprek te voeren. Michel Peters ordende de bijdragen… Lees verder

Zien… soms even

De redactie vroeg aan de lezers van AdRem om hun ontmoeting(en) met God te beschrijven. In onderstaande bijdragen geven zij deze momenten, hun ‘numineuze ervaringen’, weer. Stilte Op 11 mei jongstleden omstreeks 13.30 uur kwam ik bij uit een pittige operatie met complicaties in het MCL te Leeuwarden. Het was helemaal stil; zo heb ik.. Lees verder

Redactioneel ‘Luisteren naar God’

‘Het is alsof je ons vraagt wanneer we voor het laatst seks hebben gehad en ook nog eens wilt weten hoe het precies ging’, zo becommentarieerde Nelleke Viëtor de vraag die we aan ons discussiepanel hadden voorgelegd. ‘Eigenlijk stel je voor vrijzinnigen impertinente vragen!’.. Lees verder

Ik hoor niks

 Yvonne Hiemstra en Michel Peters gingen via Zoom in gesprek met Benedictijner monnik Thomas Quartier. Het werd een open en levendig gesprek over luisteren naar God, het belang van het open staan voor het mysterie en over de ontmythologisering van het begrip ‘roeping’. Professionele twijfelaar in habijt ‘Als monnik voel ik me een twijfelaar en.. Lees verder