Korte berichten

Korte berichten

Mensen
Peter Nissen beëindigt per 1 augustus zijn functie als interim – rector aan het Remonstrants Seminarie.

Jan Douwes krijgt per 1 september een aanstelling als predikant in gemeente Dordrecht voor 0,4 fte.


Retraite ‘Onrustig is ons hart… (over onrust en het verlangen naar rust)’

Graag vragen wij nog een keer uw aandacht voor deze retraite. Er zijn nog enkele plekken vrij. De retraite vindt plaats van 27 september 17.00 uur tot 29 september 14.30 uur op Landgoedhotel Woodbrooke in Barchem. Over het thema: het befaamde woord van Augustinus over het onrustige hart lijkt het idee te bevestigen dat onrust het beste vermeden kan worden Is de onrustige mens immers niet, naar het woord van Gabriel Marcel, zijn eigen beul?  Maar moet het verlangen naar rust altijd bevredigd worden? Zegt de belijdenis 2006 niet terecht over Jezus dat hij het gelaat van God is dat ons aanziet en verontrust? Tijdens de retraite zijn de deelnemers op vele wijzen – teksten, muziek en film – bezig met deze vragen. Kosten:  Eenpersoonskamer: 275 euro pp, tweepersoonskamer: 250 euro pp. Leiding: Johan Goud en Foeke Knoppers. Opgave: Landelijk Bureau Remonstranten, tel. 030 231 69 70 of info@remonstranten.nl.

Zie ook

Redactioneel: Zinspeelruimte. Innovatiepredikanten in de schijnwerpers
10 december 2020

Redactioneel: Zinspeelruimte. Innovatiepredikanten in de schijnwerpers

Twee jaar zijn ze bezig, althans drie van hen, twee anderen zijn pas later aangeschoven. Veel is er óver hen gesproken: “Vernieuwers, hoezo? Zijn wij niet allemaal vernieuwers? Vernieuwers waarom? Is het oude soms niet goed genoeg meer?”.. Lees verder

Herdenking Mijnke Bosman
4 maart 2020

Herdenking Mijnke Bosman

‘Mijnke Bosman diende onze geloofsgemeenschap gedurende heel veel jaren in talloze functies. Zij begon haar loopbaan als voorganger bij de NPB Sassenheim (1969-1971), vervolgens ontving zij een bijzondere opdracht voor de pastorale verzorging van de remonstranten op de Noordwest Veluwe (1974-1975)… Lees verder