Korte berichten

Korte berichten

Mensen
Christa Anbeek is per 1 augustus 2021 tevens benoemd tot bijzonder hoogleraar ‘Women and Care for the Future’ op de Internationale Graal – leerstoel aan de Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen van de Radboud Universiteit.

Goos Minderman is per 1 januari benoemd tot interim – rector van het Remonstrants  Seminarium.

Bert Dicou gaat per 1 januari voor één dag in de week werken aan de Brusselse Faculteit voor Protestantse Theologie en Religiestudies. Inhoudelijk, gaat het om het voorbereiden van een kerkinnovatief project (‘City chaplaincy’). Dit is een  leer/werkgemeenschap op het gebied van grotestadspionieren, over de taalgrenzen heen.

Jaap Marinus wordt per 1 maart predikant van de Parkstraatgemeente in Arnhem voor 0,6 fte. Hij beëindigt dan zijn werkzaamheden als coördinator van De Leven Ede en als innovatiepredikant in Utrecht.

Peter Nissen keert terug naar de moederkerk
Eind december heeft Peter Nissen laten weten dat hij in de zomer van 2022 zijn predikantschap gaat neerleggen, de Remonstrantse Broederschap gaat verlaten en gaat terugkeren naar de katholieke kerk.  Hij schrijft: ‘Ik kreeg de laatste jaren een groeiend heimwee naar mijn thuisland. Dat is de wereld van het vrijzinnig protestantisme voor mij nooit geworden. Steeds meer begon ik de kerk waarin ik ben opgegroeid en waaraan ik zoveel te danken heb, te missen: haar sfeer en warmte, haar liturgie en spiritualiteit, haar begrip van sacramentaliteit en haar kerkbesef, haar monastieke traditie en haar wereldwijde veelkleurigheid. Het is een heimwee met gevoelsmatige én theologische kanten. Het inspirerende optreden van paus Franciscus heeft dat gevoel van heimwee alleen maar versterkt.’

Ds. Annegien de Jonge overleden
Op 8 januari is ds. Annegien de Jonge op 91-jarige leeftijd overleden. Zij diende de remonstrantse gemeenten in Gouda en Schoonhoven en nam enige tijd waar in Waddinxveen. In het volgende nummer van AdRem verschijnt een In Memoriam over haar.

Wie wil het discussiepanel in AdRem versterken?
De redactie van AdRem wil het aantal leden van haar discussiepanel in AdRem uitbreiden. Vind je het leuk om 4-6 keer per jaar via de mail te discussiëren over stellingen die de redactie vaststelt? Denk je dat je een waardevolle bijdrage aan onze discussies kunt leveren? Laat het ons weten via communicatie@remonstranten.org en stuur graag een motivatie en een kort CV mee. De redactie maakt een keuze uit de aanmeldingen.

Wat is jouw hallelujah – moment?
Het paasnummer van AdRem (verschijning 12 april) krijgt het thema ‘Hallelujah’. Wij nodigen je uit om in AdRem jouw ‘hallelujah – moment’ te beschrijven in maximaal 200 woorden. Laat ons dus weten wanneer je het licht hebt gezien, een nieuwe begin hebt ervaren, een situatie hebt begrepen of geluk je ten deel viel. Jouw bijdrage ontvangen wij graag uiterlijk 26 februari via communicatie@remonstranten.org. De redactie beslist over al dan niet plaatsing.

Vooraankondiging: Remonstrantse Beraadsdag 2022 op 12 maart
Op 12 maart vindt weer de jaarlijkse Beraadsdag plaats, evenals vorig jaar in digitale vorm. Noteer de datum alvast, wij informeren u binnenkort over het programma.

Samenvoeging remonstrantse gemeenten Schoonhoven en Utrecht
Per 1 januari zijn de Remonstrants Gereformeerde Gemeente Schoonhoven en de in omvang veel grotere Remonstrantse Gemeente Utrecht samengevoegd tot één kerkelijke gemeente. Schoonhoven is een wijkgemeente van de remonstrantse gemeente in Utrecht geworden.

Met deze stap – waarmee een einde komt aan 389 jaar zelfstandige  remonstrantse gemeente in Schoonhoven – blijft de remonstrantse geloofsgemeenschap in de zilverstad gevestigd en kunnen de tweewekelijkse kerkdiensten eveneens worden voortgezet. Daarnaast blijven ook activiteiten zoals de Kruispoortlezingen/bijeenkomsten in stand en deze voorzien in een duidelijke behoefte. Ds. Lense Lijzen is aangesteld als de nieuwe predikant voor Schoonhoven en is zijn werkzaamheden inmiddels al gestart.

 

Zie ook