Redactioneel Inkeer en bezinning
Foto: Allard Willemse

Redactioneel Inkeer en bezinning

Laten we eerlijk zijn, niet iedereen is het gegeven, de stilte. Niet alle remonstranten vinden daarin hun inspiratie. Ook uw hoofdredacteur heeft er eigenlijk niet zoveel mee. Ik ben meer van de spiritualiteit van een lied als ‘God roept ons broeders tot de daad’ of ‘Het leven is de krijgsbanier … tot in Gods handen dragen’ (of op minder vrijzinnige momenten ‘Voorwaarts Christenstrijders…’. Maar waar de eerste twee geliefde liederen binnen de vrijzinnigheid in het nieuwe liedboek 2013 niet meer teruggekeerd zijn, ontstaat er steeds meer belangstelling voor de stilte, ook in onze kring.

Reden om deze maand eens het thema ‘inkeer en bezinning’ te bespreken. We proberen een breed vergezicht te schetsen van manieren waarop mensen zich laten inspireren door stilte, inkeer en bezinning. Binnen en buiten onze eigen traditie worden nieuwe wegen gevonden die mensen inspireren. Remonstranten zijn niet zo goed in het onder woorden brengen van wat ze geloven of wat hun diepste beweegredenen zijn. Via de stilte komen we zomaar veel op het spoor.

Tjaard Barnard, hoofdredacteur

barnard@remonstrantenrotterdam.nl

Zie ook