Column ‘Jezus of Krishnamurti?’

Column ‘Jezus of Krishnamurti?’

Remonstranten zijn kritische lezers. Dat merken we als redactie van AdRem. Met regelmaat (gelukkig!) krijgen we reacties. Het zijn reacties die we soms heel snel ter harte kunnen nemen en die zelfs in ons systeem gaan zitten. Prachtige, gekleurde vlakken met daarin lichtgekleurde letters, niemand van de redactie durft het meer aan. Want dat leest niet zo lekker meer als je iets ouder bent.

De tekeningen van onze illustratoren worden door sommige mensen enorm gewaardeerd. Ze zijn een speels element dat tot lezen uitnodigt. Anderen vinden het veel te kinderlijk en willen het blad niet meer ontvangen.

Ook de inhoud roept vragen op. Zo constateert een lezer dat in het hele Pinksternummer de naam Jezus slechts één keer voorkomt. We zijn toch niet vergeten hoe onze beginselverklaring luidt: De Remonstrantse Broederschap is een geloofsgemeenschap die, geworteld in het Evangelie van Jezus Christus, en getrouw aan haar beginsel van vrijheid en verdraagzaamheid, God wil eren en dienen. Nee, dat zijn we niet vergeten. Al hebben we misschien net wat meer aandacht gegeven aan de Geest, terwijl Jezus zelf vooral in het Paasnummer ter sprake kwam. En deze column is helaas geen plaats om een uitgebreide beschouwing te geven over de verhouding van deze twee personen uit de Drie-eenheid. In 1054 scheurde de kerk over de vraag of de Geest OOK uit de Zoon kwam (filioque).

Op dezelfde dag dat de vraag over Jezus werd gesteld, kwam ook de vraag binnen waarom we zo weinig aandacht gaven aan: Krishnamurti, de vedische traditie, helende meditatietechnieken, groene spiritualiteit en interviews met mensen die het nu eens niet gemaakt hebben. Overigens: met die laatste categorie kunnen we misschien weer iets combineren. Naar de mens gesproken liep het toch niet zo goed af met Jezus.

U begrijpt dat uw redactie zich verheugt op een rustige zomer om al deze onderwerpen nog eens te overdenken en te proberen (schier onmogelijk) de rijke verscheidenheid aan remonstrantse behoeften te bevredigen.

Tjaard Barnard

 

Zie ook

Elkaar is alles wat we hebben   
23 maart 2021

Elkaar is alles wat we hebben  

De tegenstellingen lopen op. En we voelen ons alleen. Zo kun je de analyse in de bezinningsbrief  ‘Ik laat je niet alleen’, over polarisatie en ‘Het vergeten wij’, samenvatten… Lees verder

1948
9 juli 2020

1948

Pico staat voor Pinksterconferentie. De Pico was iets tussen de EO-jongerendag en de jamboree van de scouting in; georganiseerd vanuit diverse vrijzinnige jeugdbonden, die zich gebundeld hadden in de Vrijzinnige Christelijke Jeugd Centrale (VCJC)… Lees verder