Redactioneel ‘Inspirerende schoonheid’

Redactioneel ‘Inspirerende schoonheid’

Foto: Allard Willemse

Schoonheid is een veelomvattend thema. In dit nummer benaderen we het van heel diverse kanten. Allereerst uitgebreid op een wat theoretische manier. Maar daarna volgen ook wat concretere invullingen die in meer of mindere mate herkenbaar zullen zijn voor u als lezer. Niet iedereen ziet natuurlijk direct de schoonheid van een wiskundige redenering of van een dogmatische beschouwing. Dat de ordening van de natuur elementen van schoonheid bevat, zal voor Remonstranten geen verrassing zijn. Dat kan zelfs religieuze dimensies krijgen: ‘Mij spreekt de blomme een tale’. We lezen over de schoonheid van de ornamenten van een remonstrantse kerk, gemaakt door de remonstrantse kunstenaar Simon Miedema. Als altijd kan André Meiresonne het met zijn foto met heel weinig woorden af. Schoonheid in een enkel beeld.

Intussen is de zomer begonnen en beraadt uw redactie zich op de nummers van het najaar. In het septembernummer – dan vindt de Vredesweek plaats – zullen we stilstaan bij de hoogst actuele vragen rondom oorlog en vrede. Al heel lang wordt daar in kerkelijke kringen over nagedacht. Maar hoe kijkt men er nu tegenaan, nu de oorlog zo dichtbij gevoerd wordt?

Intussen wensen wij u een prachtige zomer met hopelijke inspirerende ervaringen en vergezichten!

Tjaard Barnard, hoofdredacteur
barnard@remonstrantenrotterdam.nl

Zie ook

Zoveel vormen van stilte
13 mei 2020

Zoveel vormen van stilte

Mirjam van der Hout uit gemeente Leeuwarden organiseerde enkele avonden over stilte. Zij beschrijft de inhoud van de boeken die daar aan de orde zijn gekomen. Inspiratiebron bij het zoeken naar stilte… Lees verder

Paneldiscussie ‘Seksisme komt bij de Remonstranten niet voor’
27 oktober 2021

Paneldiscussie ‘Seksisme komt bij de Remonstranten niet voor’

Ons discussiepanel scherpte weer haar gedachten, dit keer over de vraag of seksisme ook bij de Remonstranten voorkomt. Michel Peters schreef onderstaand artikel op basis van de bijdragen… Lees verder