Korte Berichten

Korte Berichten

Mensen

Elza Kuijk, als wetenschappelijk coördinator al werkzaam op het Seminarium, gaat daar het komende jaar het vak Liturgie verzorgen, nu Bert Dicou 1 dag in de week gedetacheerd is in Brussel.

Japke van Malde gaat per 1 oktober met emeritaat. Zij beëindigt dan ook haar werkzaamheden in Nieuwkoop. De vacature in Nieuwkoop staat nu open.

Ook Arminius zoekt een nieuwe predikant nu Jan Berkvens creatief leider innovatie is geworden.

Remonstrantse Miniaturen

In de winter van 2021 zijn we begonnen met de Remonstrantse Miniaturen, een serie van zoombijeenkomsten over remonstrantse kopstukken. Deze winter gaan we een nieuwe serie organiseren. Op 25 januari bijt Peter Nissen het spits af met een zoombijeenkomst over Simon Episcopius, die na de Synode van Dordrecht de Remonstrantse Broederschap opbouwde. Op 21 februari gaat Henk Nellen u alles vertellen over rechtsgeleerde en schrijver Hugo de Groot en op 14 maart sluit Tjaard Barnard de serie af met een avond over remonstrants predikant en seminariumhoogleraar Joannes Tideman (1807 – 1891). De bijeenkomsten zijn steeds van 19.30 – 21.00 uur. Kosten €5,- per bijeenkomst. Opgave via onze webshop: www.remonstranten.nl/webshop

Werkboek ‘Vele talen, in alles de liefde’

Met Pinksteren verscheen onze nieuwste publicatie ’Vele talen, in alles de liefde’. Nu is er ook een werkboek met gespreksvragen bij deze publicatie beschikbaar. Combiverkoop!  Koop nu het boek ‘Vele talen, in alles de liefde’ (€19,99), samen met het kringenboekje met gespreksvragen voor slecht €1,50 extra. In totaal rekent u dus €21,49 af (excl. portokosten). Bestellen via www.remonstranten.nl/webshop.

Irenaeus van Lyon

St. Irenaeus of Lyon is pictured in a stained-glass window at the Basilica of Our Lady Immaculate in Guelph, Ontario. Pope Francis received a formal recommendation Jan. 20 to declare St. Irenaeus of Lyon a doctor of the church, the Vatican announced. (CNS photo/The Crosiers)

Eginhard Meijering (1940), emeritus remonstrants predikant en lector theologiegeschiedenis, is (gelukkig!) niet stil te krijgen. Elders in dit blad vindt u een bespreking van zijn hand van een boek over Maria. Hier maken wij graag ruimte voor een aankondiging van zijn nieuwste boek over Irenaeus van Lyon. Irenaeus was een vroege kerkvader, die rond 180 bisschop in Lyon was. Hij is een van de eerste theologen die, getriggerd door zijn strijd met gnostici, de kern van de christelijke boodschap probeerde vast te leggen. Hij verzette zich tegen de opvattingen van de gnostici, die een soort vergeestelijkt christendom voorstonden, omdat hij vond dat daarmee de essentie van de boodschap, namelijk dat het goddelijke mens is geworden voor alle mensen, verloren zou gaan. Meijering schrijft dit boek om begrip te kweken voor het bijzondere werk van deze grote theoloog die aan de wieg heeft gestaan van het christelijke denken. Voor wie een gedegen theologisch werk aandurft, is het een geweldige bron van kennis van het vroegste christendom. Het stelt relevante vragen over wat de kern van de christelijke boodschap zou kunnen zijn.

Eginhard Meijering, ‘Bisschop Irenaeus van Lyon. Bij hem begon het’, ISBN 9789464436532, 267 blz, €25. Bestellen via www.boekenbestellen.nl of elke andere boekhandel.

Tjaard Barnard

Zie ook

Grootste fan
3 november 2022

Grootste fan

Marjan van Hal vertelt hoe het gekomen is dat ze Maria’s grootste fan is geworden… Lees verder

Het gezicht van Collin Bessels
3 november 2022

Het gezicht van Collin Bessels

Collin Bessels (1971) is sinds 2018 thuis bij de Remonstranten in Dordrecht. Toen pakte hij onverhoeds eens de verfkwast ter hand, nu is hij kerkmeester en in die functie lid van de kerkenraad… Lees verder