De vergetelheid: 1948 – Wereldraad van Kerken

De vergetelheid: 1948 – Wereldraad van Kerken

Als u dit leest is de 11e Assemblée van de Wereldraad van Kerken in Karlsruhe voorbij. Ds. Kim Magnée – de Berg en ds. Rachelle van Andel vertegenwoordigen de Remonstranten daar. De Wereldraad van Kerken is in 1948 opgericht, maar de oecumenische beweging zelf ontstond al eind 19e eeuw. Het optimisme over de alleskunner, de mens, liep op z’n eind. De gevolgen van de industriële revolutie werden zichtbaar. Er was bezorgdheid over maatschappelijke ongelijkheid, beschikbaarheid van grondstoffen en hoe de mens met dit alles omging en daarbij geweld niet schuwde. De oecumenische beweging hobbelt mee op de golven van de wereldpolitiek, is er vaak door gedwarsboomd, maar is al die jaren blijven streven naar eenheid tussen de kerken met als ‘project’ een betere wereld. Het is in praktijk gemakkelijker om samen te werken aan een rechtvaardiger wereld en wereldvrede dan om nader tot elkaar te komen op leerstellingen. Toch worden al die gesprekken gevoerd en de Remonstranten hebben vanaf het begin meegedaan. Misschien zijn zij wel goede gesprekspartners, omdat ze niet per se van hun gelijk uitgaan en beseffen dat ook anderen goede inzichten kunnen hebben. In de bladen die wij hebben uitgegeven was altijd bijzondere aandacht voor oecumene. In 1948 leverde de eerste Assemblée voor het Remonstrantse Weekblad genoeg kopij op voor de rest van het jaar. Dat stond allemaal in de rubriek Uit de wereldkerk, doorgaans van de hand van ds. François Klein of ds. Herman Heering, onze eerste vertegenwoordigers.  

Liesbeth Orthel

Zie ook

Vredestheologie in tijd van oorlog
6 september 2022

Vredestheologie in tijd van oorlog

Fulco van Hulst schrijft over hoe we vanuit christelijk oogpunt moeten omgaan met oorlog en geweld… Lees verder

Het gezicht van Arja van der Tuijn
12 oktober 2022

Het gezicht van Arja van der Tuijn

Arja van der Tuijn (1950) is in juli in de voetsporen getreden van Jan Hendriks, die het voorzitterschap van gemeente Hoogeveen maar liefst zesentwintigeneenhalf jaar heeft vervuld. Michel Peters bekijkt.. Lees verder