Don’t look up!

Don’t look up!

Kom ook naar de klimaatdag georganiseerd door Remonstranten op 29 oktober in de Geertekerk in Utrecht. Aanmelden kan al via www.remonstranten.nl/webshop.

Misschien heeft u de film ‘Don’t look up’ al in de bioscoop gezien? Hij is nu ook te bekijken op Netflix. Professor Mindy en een aantal jonge wetenschappers ontdekken dat over 6 maanden en 14 dagen de komeet Dibiasky inslaat op aarde met catastrofale gevolgen. Aanvankelijk is er volop interesse vanuit de politiek voor deze bevindingen. Maar al spoedig winnen politieke en economische kortetermijnbelangen en fake news het van de urgentie om de koers van de komeet te wijzigen. Op het moment dat ze de komeet echt op de aarde af zien komen, raakt iedereen overtuigd, maar is het ook te laat. Onverschilligheid, optimisme dat de techniek ons wel redt en pessimisme met verlamming wisselen elkaar in deze film af.

Sinds de film is uitgekomen, wordt vaak de vergelijking met klimaatverandering gemaakt. Uiteraard zijn er vele verschillen, maar een overeenkomst is wel hoe om te gaan met ecologische vraagstukken. Wat is het goede leven in tijden van klimaatverandering? Deze vraag is zeer urgent, zeker na de zeer droge zomer in Nederland en daarbuiten, extreem lage waterwaterstanden in onze rivieren en de vele bosbranden in Zuid – Europa.

Don’t look up, het zijn juist deze woorden die de engelen spraken tot de discipelen na de hemelvaart van Jezus. De engelen willen niet dat ze omhoog blijven kijken. De Heilige Geest wil hen en ons maken tot partners van het goede leven van vertrouwen, hoop en liefde hier op aarde, ook in tijden van klimaatverandering. Don’t look up nodigt uit om niet weg te kijken, maar samen op reis te gaan om ecologische vragen eerlijk te onderzoeken en praktisch hanteerbaar te maken vanuit vertrouwen, hoop en liefde. Diverse kerken zijn al bezig met nieuwe initiatieven gericht op het klimaat. Andere kerken willen wel, maar weten niet hoe. Op 29 oktober willen we samen vieren, leren en elkaar versterken als diaconie, kerkgemeenschappen en voorgangers. Iedereen is van harte welkom.

Aanmelden kan via www.remonstranten.nl/webshop. Binnenkort publiceren wij het meer ingevulde programma.

Programma 29 oktober 2022:

10:30   Inloop

11:00   Groene viering

11:30   Inleidingen en interviews over het thema

12:30   Lunch

13:30   Praktische workshops over vergroening kerk en liturgie

15:00   Presentatie uitkomsten workshops

15:30   Liturgische afsluiting

16.00   Borrel

Jan Jorrit Hasselaar
Econoom en theoloog; directeur Amsterdam Centre for Religion & Sustainable Development, Vrije Universiteit Amsterdam. Student aan her Seminarie. Medeorganisator van de klimaatdag.

Zie ook

Sterk als de dood is de liefde …
12 oktober 2022

Sterk als de dood is de liefde …

Overweging bij het thema ‘Oorlog en vrede’ door Hannah Nováková, remonstrants krijgsmachtpredikant. Soms zou ik het fijn vinden als de bijbel een naslagwerk zou zijn met antwoorden op de grote.. Lees verder

Oorlog en vrede in de klas
12 oktober 2022

Oorlog en vrede in de klas

Redactielid Geertrui Meinema werkt als leerkracht in het basisonderwijs. Zij schrijft in AdRem geregeld over haar ervaringen en over bijzondere gebeurtenissen op school en in de klas. Ik denk nog.. Lees verder