Korte berichten

Korte berichten

Mensen

Silvio Roduner wordt per 1 september aangesteld bij de Remonstranten als Zakelijk Leider Innovatie en Jan Berkvens als Creatief Leider Innovatie. Beide functies zijn voor 0,4 fte. Voor Jan Berkvens betekent dit dat hij het predikantschap van jongerengemeente Arminius heeft moeten afstoten. Er zal gezocht worden naar een nieuwe predikant voor Arminius.

Rachelle van Andel start per 1 oktober bij Vrijburg als gemeentepredikant. Haar intrededienst is op 9 oktober. Zij stopt als studentenpastor in Maastricht en ook als innovatiepredikant. Zij blijft wel voorzitter van Geloof en Samenleving.

Proponentsexamens 16 september

Op vrijdagmiddag 16 september 2022 aanvang 14.00 uur (inloop 13.30 uur) zijn de proponentsexamens van resp. Esther van der Panne, Jaap Marinus en Yvonne Hiemstra. Zij vinden plaats in het kerkgebouw van de Parkstraatgemeente te Arnhem, Parkstraat 31a. De scriptie van Esther van der Panne heeft de titel ‘Meer stemmen, meer nuances. Bijbellezen in gespreksgroepen in de remonstrantse context’, die van Jaap Marinus ‘Over de waarde van het remonstrantse gedachtegoed voor de 21e eeuw’ en de scriptie van Yvonne Hiemstra ‘Maaltijd die toekomst heeft? Een studie naar de waardering van de kerkelijk-liturgische maaltijd binnen de Remonstrantse Broederschap’. De scripties zijn te vinden op www.arminiusinstituut.nl. U bent van harte welkom. Opgave: v.l.m.kok@vu.nl

Yvonne Hiemstra is op 1 september ook gepromoveerd op het thema: ‘Omstreden maaltijd’, Debatten over de kerkelijk-liturgische maaltijd in de Nederlandse vrijzinnigheid’. Vanaf 1 september 2022 is het onderzoek in boekvorm (handelseditie) te bestellen via Uitgeverij Verloren.


Promotie 28 september

Op 28 september van 10.15 – 11.15 promoveert Elza Kuijk met haar proefschrift ‘Tussen erfgoed en eredienst: Meervoudig gebruik van vier monumentale stadskerken’. Haar promotor is Prof. dr. B. Meyer. Locatie: online via www.uu.nl/agenda/promotie-elza-kuijk en voor genodigden in het Academiegebouw Utrecht. Begin 2023 zal haar proefschrift uitkomen bij Amsterdam University Press.

Remonstrants erfgoed

Begin van dit jaar overleed ds. Annegien de Jonge op 91 jarige leeftijd in haar woonplaats Gouda. Uit haar nalatenschap mocht de Taakgroep voor het Remonstrantse Erfgoed de zaken  kiezen  die voor het werk van de stichting belangrijk zijn. Zo troffen wij college-aantekeningen van haar studie in Leiden aan en een aantal van haar preken. Die zullen worden bewaard in het archief van de Remonstrantse Broederschap, waar ook collecties van andere predikanten worden bewaard. Ook troffen  wij  een jeugdportret aan, gemaakt in 1950. Dit portret is overgedragen  aan de Remonstrantse Gemeente in Rotterdam, die een belangrijke collectie (meer dan portretten) beheert  van remonstrantse theologen van  de afgelopen 400 jaar. Het portret is niet alleen een uitbeelding van iemand die nog geen predikant is (Annegien was 19 toen het gemaakt werd), maar het is ook het tweede portret van een vrouwelijke predikant in de collectie. De collectie is rond elke kerkdienst in de Rotterdamse kerk te bezichtigen.

Het portret is in een goede staat maar zou echter wel schoongemaakt kunnen worden door een restaurator. De vernis is verouderd en het is vuil; de behandeling zal niet erg kostbaar hoeven zijn. De taakgroep zoekt nog een sponsor voor deze behandeling die het schilderij weer in zijn oorspronkelijke staat zal brengen.

Wie ook  belangrijk materiaal (archivalia, foto’s, portretten) voor het remonstrantse erfgoed zou willen schenken aan de Remonstrantse Broederschap kan contact opnemen met de voorzitter van de Taakgroep: Tjaard Barnard (barnard@remonstrantenrotterdam.nl of 0658 820 686).

Zie ook

We communiceren gewelddadig omdat we machteloos zijn
12 oktober 2022

We communiceren gewelddadig omdat we machteloos zijn

Jaap Marinus volgde cursussen geweldloze communicatie en deelt met ons de inzichten die hij daaruit opdeed. Al voor de oorlog in Oekraïne werden we bestookt met nieuws over geweld. Dichtbij.. Lees verder

Column: Sodemieter op!
19 september 2022

Column: Sodemieter op!

Soms moet je ‘Sodemieter op!’ zeggen. Als mensen je te na komen. Je omgeving zich ongevraagd met jou bemoeit. Als je klaar bent met mensen die vinden dat jij iets.. Lees verder