Redactioneel ‘Oorlog en vrede’

Redactioneel ‘Oorlog en vrede’

Foto: Allard Willemse

Het kerkelijk jaar gaat van feest tot feest. Religies hebben altijd de voortgang van de seizoenen gevierd door bepaalde dagen een bijzondere invulling te geven. De vorige seminariumhoogleraar schreef er een behartenswaardig boek over. Naast de klassieke feesten zijn er natuurlijk ook niet-kerkelijke dagen die enige aandacht vragen. Klassiek ingestelde gemeenten organiseren jaarlijks een kerkdienst op oudejaarsavond, hoewel het kerkelijke jaar afloopt op de zondag voor de eerste advent. Liturgische puristen houden er niet zo van. Van dezelfde toevalligheid getuigen bijzondere momenten in het kerkelijk jaar als diaconaatzondag, de vredesweek, bijbelzondag en Israëlzondag. Behartenswaardige aanleidingen om bepaalde thema’s centraal te zetten.

Uw redactie kiest er nu voor om aandacht te besteden aan het thema oorlog en vrede, het is tenslotte vredesweek, al gebeurt daar wellicht minder mee dan vroeger. In de jaren tachtig waren de kerken onder aanvoering van het IKV hier druk mee bezig. Een enkele predikant wist ergernis op te wekken door te wijzen op de tweezijdige ontwapening van het ICTO. Nu de wereld in brand staat, deze keer in Oekraïne, zijn de vanzelfsprekende antwoorden van toen minder gemakkelijk. Vandaar dat uw redactie een aantal denkers over dit onderwerp heeft aangezocht om ons materiaal te verschaffen. Geen concrete antwoorden of standpunten. Want dat is aan u, lezer!

Tjaard Barnard

Zie ook

Vredestheologie in tijd van oorlog
6 september 2022

Vredestheologie in tijd van oorlog

Fulco van Hulst schrijft over hoe we vanuit christelijk oogpunt moeten omgaan met oorlog en geweld… Lees verder

Don’t look up!
12 oktober 2022

Don’t look up!

Kom ook naar de klimaatdag georganiseerd door Remonstranten op 29 oktober in de Geertekerk in Utrecht. Aanmelden kan al via www.remonstranten.nl/webshop. Misschien heeft u de film ‘Don’t look up’ al.. Lees verder