Korte berichten

Korte berichten

Mensen

Christa Anbeek  heeft aangegeven niet voor een derde termijn als bijzonder hoogleraar Remonstrantse Theologie aan de VU te willen worden herbenoemd en zich verder te willen richten op de leeropdracht van haar bijzondere hoogleraarschap aan de Radboud Universiteit te Nijmegen. De Algemene Vergadering van de Remonstranten in juni heeft haar eervol ontslag verleend per 1 januari 2024, het moment dat haar bijzonder hoogleraarschap aan de VU afloopt.  

Johan Roeland werd op diezelfde AV benoemd tot Universitair Hoofdocent aan het Seminarie. Hij is theoloog en antropoloog. Werkzaam als Hoofddocent ‘Media, Religie en Populaire Cultuur’ aan de Faculteit Religie & Theologie van de Vrije Universiteit Amsterdam. Daar is hij ook projectleider bij het VU Expertisecentrum voor Religie en Samenleving. Zijn toespraak bij aanvaarding van zijn functie over zijn weg van de Gereformeerde Gemeente naar de Remonstranten is als blog op onze website te lezen.

Vooraankondiging: Tolerantielezing op 29 september

De Remonstrantse Tolerantielezing wordt dit jaar gehouden op 29 september in de avond. Spreker is Bastiaan Rijpkema, bijzonder hoogleraar Tolerantie op de Uytenbogaert-leerstoel aan de Universiteit Leiden. Nadere informatie over de locatie en de inhoud van zijn lezing volgt na de zomer.

Wat inspireert u? Schrijf het ons!

De AdRem van september gaat over inspiratie. Graag willen wij ook u als lezer in dat blad aan het woord laten. Wij nodigen u uit om ons uiterlijk 28 juli te laten weten wat u inspireert in uw baan of in het leven? Waarom doet u uw werk graag? Hoe houd u er op de langere termijn voldoening in? Als u niet of niet meer werkt: waar haalt u dan inspiratie vandaan, hoe houdt u het leven zin- en betekenisvol? Stuur uw bijdrage van maximaal 200 woorden graag naar communicatie@remonstranten.org.

Nieuw boek Christa Anbeek: Kwetsbaarheid omhelzen

We leven in een tijd waarin traditionele gemeenschappen uiteenvallen en polarisatie hoogtij viert. Wat bindt ons nog als samenleving? Dit boek is Christa Anbeek’s persoonlijke zoektocht naar gemeenschappen, waarin ze zich laat inspireren door de filosofie en de theologie.

In deze essays schetst Anbeek de contouren voor gemeenschappen met een hart. Juist vanuit kwetsbaarheid kunnen we weer verbinding zoeken en vinden. Een confronterend maar ook diep hoopvol boek.

Christa Anbeek, ‘Kwetsbaarheid omhelzen. Op zoek naar gemeenschappen met een hart. Ten Have, 2023. Omvang 240 pagina’s. Prijs € 22,99.  ISBN 9789025911942

Uitnodiging opening academisch jaar

Het Doopsgezind en het Remonstrants Seminarie nodigen u van harte uit voor een gezamenlijke opening van het academische jaar op 1 september 2023 van 14.00 – 16.00 uur in het Auditorium van het Catharijneconvent in Utrecht. Vooraf (vanaf 13.00 uur) is er een lunch beschikbaar, na afloop een borrel. Het thema van de bijeenkomst is ‘Het voordeel van de twijfel’ met bijdragen van Chris Doude van Troostwijk, Johan Roeland en Maarten van der Bijl. Opgave is verplicht bij Vera Kok, vera.kok@ads.nl.

Weer nieuwe boeken van Eginhard Meijering

Het is en blijft jaloersmakend, de productie van Eginhard Meijering (1940), emeritus predikant van de Remonstrantse Broederschap, nog steeds lid van de Remonstranten, maar ook gastlid bij de Nederlandse Gereformeerde Kerk in Oegstgeest. Zijn publicaties, in eigen beheer uitgegeven, zijn en blijven de moeite waard en getuigen van grote eruditie en blijvende betrokkenheid op de theologie van de afgelopen tweeduizend jaar. Voor vele lezers van dit blad zijn het wellicht te specialistische kwesties die aangesneden worden. Tegelijkertijd: er zijn ook remonstranten die met groot genoegen telkens weer kennisnemen van de pennenvruchten van deze klassieke theoloog.

Deze keer kan ik twee heel verschillende publicaties aankondigen. In Zweverig vaag of hoogmoedig concreet confronteert de auteur de grote theoloog Karl Barth met de filosoof Karl Jaspers. Beiden zijn geleerden van wereldfaam, maar zo verschillend dat raakpunten wrijfpunten worden. Met grote deskundigheid, maar ook verluchtigd met kleine anekdotes beschrijft Meijering de geheel verschillende aanpak van de heren en laat ook zien hoe relevant de aangevoerde kwesties zijn voor hedendaags geloven.

In Een Leidse theoloog keek om zich heen wordt Meijering persoonlijker. Hij bespreekt zijn gang door de theologie en de academische wereld vanaf zijn studententijd tot het heden. Daarnaast geeft Meijering zijn eigen kijk op (wereld)politieke ontwikkelingen gedurende zijn leven. Kortom: voor de liefhebber is er weer veel te lezen!

Tjaard Barnard

Eginhard Meijering, Zweverig vaag of hoogmoedig concreet? Overwegingen n.a.v. een confrontatie tussen de theoloog Karl Barth en de filosoof Karl Jaspers, ISBN 9789464811735, € 19,95.

Eginhard Meijering, Een Leidse theoloog keek om zich heen, ISBN 9789464812138, € 18,95.

Beide boeken zijn te bestellen bij elke boekhandel, maar het snelste via www.boekenbestellen.nl.

Zie ook

Korte berichten
9 juli 2020

Korte berichten

Het septembernummer van AdRem gaat over het thema ‘troost’.  Een van de onderwerpen die aan de orde komt is de troost die muziek kan bieden… Lees verder

Vanaf 1901  #de vergetelheid
22 februari 2021

Vanaf 1901 #de vergetelheid

Er is één heel gevaarlijk rijtje boeken op het landelijk bureau: de personele staat van de predikanten bij de Remonstrantse Broederschap. Hierin staan de gegevens van alle remonstrantse predikanten genoteerd, zoals burgerlijke stand, opleiding, werkkring en publicaties;.. Lees verder