Mensen
Leonie van Staveren is per 1 januari aangesteld als predikant bij Jongerengemeente Arminius voor 0,2 fte. Voorlopig is zij maar voor 1 dag per week beschikbaar. Hopelijk komt er een uitbreiding van haar inzetbaarheid na de zomer.

Gerdienke Ubels beëindigt haar aanstelling als predikant in Gemeente Alkmaar per 1 maart 2023. Gerdienke heeft dan twee jaar twee banen gecombineerd. Dat bleek in de praktijk lastig. Zij blijft wel beschikbaar om diensten te doen.

Elly van Kuijk beëindigt op eigen verzoek haar werkzaamheden als predikant in de Kapel in Hilversum per 1 april.

Laura van Asselt begint per 1 februari als predikant in Gemeente Nieuwkoop, naast haar functie als predikant in Leiden en Alphen aan den Rijn. Laura zal 1 dag per week beschikbaar zijn voor Nieuwkoop en daarmee 1 dag per week minder werkzaam zijn in Leiden.


Beraadsdag 2023 ‘Vele talen, in alles de liefde’
We kunnen weer fysiek bij elkaar komen gelukkig. Dat gaan we doen op 22 april in Amsterdam Vrijburg waar we de Beraadsdag 2023 met het thema ‘Vele talen, in alles de liefde’ organiseren. Bekend is al dat Thijs Lijster de hoofdspreker op de dag zal zijn. Hij is universitair docent Kunst- en Cultuurfilosofie aan de RU Groningen en publiceerde onlangs het boek ‘Wat we gemeen hebben. Een filosofie over de meenten.’ Hij gaat in op de vraag welke gemeenschappelijke taal we nog over hebben in onze gefragmenteerde en gepolariseerde wereld. In de middag gaan we onder meer zingen, Tai Chi beoefenen, cyanotypes maken (afdrukken van planten en wieren op fotopapier) en sterrenhemels beschouwen en bewonderen. U hoort later meer van ons, maar noteer de datum alvast in uw agenda graag. Aanmelden kan al via www.remonstranten.nl/webshop

Aanvulling
Bijgaande illustratie in het vorige nummer van AdRem is gemaakt door een patiënt van FPC Dr. S. van Mesdag met het pseudoniem @Kaaas. Deze illustratie behoort bij een initiatief van de Stichting Epafras ´Hoop in je cel´. Wij betreuren het dat de bronvermelding in het vorige nummer niet volledig is geweest. De Stichting Epafras, die ook door remonstrantse diaconieën en de landelijke instelling Geloof en Samenleving wordt gesteund, zet zich in voor Nederlanders die vast zitten in buitenlandse gevangenissen. www.epafras.nl

Retraites 2023: Ken jezelf  
Opnieuw worden er onder leiding van Johan Goud en Foeke Knoppers twee retraites aangeboden. Het thema is Ken jezelf, over de verstrengeling van zelfkennis en het besef van wat of wie we God noemen. Waarom zelfkennis noodzakelijk is: ‘een leven dat zichzelf niet onderzoekt is geen leven voor een mens’ (Socrates). En ook waarom het zo moeilijk is jezelf te kennen: ‘Een beentjelichter is het hart, meer dan alles, ongeneeslijk is het, – wie kan het kennen?’ (Jeremia 17: 9, Naardense bijbel).

Plaats en data: het Woodbrookershotel te Barchem, ma-wo 24-26 april en vr-zo 20-22 oktober 2023. Kosten voor volpension: 380 euro p.p. voor een eenpersoonskamer, 340 euro p.p. voor een tweepersoonskamer.

Aanmeldingen zijn mogelijk bij het landelijk Bureau, 030 2316970 of info@remonstranten.org 


Kerk in tijden van oorlog en vrede
Zestig jaar geleden verscheen de eerste publicatie van Eginhard Meijering (1940). Het lijkt alsof de geschriften steeds sneller komen. Bij Meijering zie je wat vaker voorkomt bij emeriti hoogleraren: kennis die in een mensenleven lang is opgebouwd, wordt nu op een vlottere, toegankelijke manier relevant gemaakt in actuele vraagstukken.

Dat geldt ook voor zijn jongste publicatie over de kerk in tijden van oorlog en vrede. Naar aanleiding van de oorlog in Oekraïne duikt Meijering in het werk van de grootste 20e-eeuwse theoloog, Karl Barth (1886-1968). Vanuit een gedegen kennis van Barth, ondersteund door een brede visie op de dogmengeschiedenis vanaf de vroegste kerk, gaat de auteur in op actuele vragen. Hij doet dat prikkelend, zoals al blijkt uit de inleiding: ´De kerken zwijgen, dat wil zeggen zij of daartoe benoemde commissies doen geen uitspraken. Dat is in zoverre merkwaardig dat men in de jaren zeventig en tachtig van de vorige eeuw juist ook als kerken erg scheutig was met het uitgeven van verklaringen over het wereldgebeuren, terwijl er toen geen oorlog in Europa was´. Bij Meijering past het niet om te zwijgen, de lezer die principiële vragen en een stevig dosis theologie aan kan, doe er zijn of haar voordeel mee.

Tjaard Barnard

Eginhard Meijering, De kerk in oorlog en vrede. Overwegingen n.a.v. Karl Barths visie op de taak van de christenen als Gods volk in het wereldgebeuren. Pumbo 2023, ISBN 978 9464439014, € 18,95. Dit boek is verkrijgbaar via alle boekhandels en te bestellen bij www.boekenbestellen.nl

Zie ook

Eten en ontmoeten, een gouden formule
28 februari 2023

Eten en ontmoeten, een gouden formule

Het concept ‘eten en ontmoeting’ ontstaat in Nederland op steeds meer plaatsen. Geertrui Meinema – Linders ging op zoek naar (buiten)kerkelijke initiatieven op dit vlak… Lees verder

Het avondmaal zoals het ooit begon
6 februari 2023

Het avondmaal zoals het ooit begon

Matthijs de Jong vertelt hoe het avondmaal in het jaar 30 werd gevierd… Lees verder