De vijf artikelen van de remonstranten anno 2019

Ter gelegenheid van ons vierhonderdjarig bestaan jarig hebben remonstranten vele festiviteiten gepland. Maar wij wilden ook iets bieden dat ons bepaalt bij waar wij nou anno 2019 voor staan. Het begon 400 jaar geleden met de vijf artikelen van de remonstranten. Hoe zouden die vandaag de dag luiden? Een aantal theologen voelde zich uitgedaagd vijf hernieuwde artikelen op te stellen. In de geest van Arminius is het een pamflet geworden, een manifest dat kritische vragen stelt en uitnodigt tot debat.

Kernwaarden

De vijf V’s zijn vrijheid, verdraagzaamheid, verantwoordelijkheid, vrede en vriendschap. Hun onderlinge samenhang moge duidelijk zijn. Remonstranten staan, in het licht van hun ontstaansgeschiedenis, pal voor vrijheid. Dat gunnen ze ieder ander. Daarom zijn ze verdraagzaam. Ze nemen hun vrijheid serieus. Daarom voelen ze zich verantwoordelijk voor het welzijn van mensen en van Gods schepping. Ze zijn vier eeuwen bij elkaar gebleven in gemeenten die elkaar onderling bemoedigen en sterken in onderlinge vriendschap. Ze willen die vriendschap graag uitdragen naar anderen toe. De kern van hun bestaan is na 400 jaar nog altijd een diep vertrouwen in datgene dat ons draagt en overstijgt. Daarom houden wij niet op te zoeken naar innerlijke vrede en nodigen wij een ieder die daarnaar verlangt van harte uit om met ons mee te zoeken.

Op 8 mei wordt het eerste exemplaar van de vijf artikelen anno 2019 aangeboden aan René de Reuver (scriba van de PKN) tijdens een feestelijke bijeenkomst in het Catharijneconvent.

Bijeenkomsten over de 5 V’s

Een aantal gemeenten organiseert daarnaast bijeenkomsten rond de vijf artikelen.

Verantwoordelijkheid:  14 mei Den Haag
m.m.v. Koen Holtzapffel en Kees Vuyk Lees verder…

Verdraagzaamheid:  23 mei Oosterbeek
m.m.v. Annemarieke van der Woude en Job Cohen Lees verder…

Vrede: 27 mei, 20.00 uur Groningen
m.m.v. Tjaard Barnard en Arnold Huijgen, hoogleraar systematische theologie Lees verder…

Vriendschap: Nader te bepalen

Vrijheid:  17 september Eindhoven
m.m.v. Sigrid Coenradie en tweede spreker  (nader te bepalen) Lees verder…

Vijf artikelen van de Remonstranten

Uitverkocht!  Het boek is nog wel digitaal te lezen. Waar staan de Remonstranten voor anno 2019? Een aantal theologen voelden zich uitgedaagd vijf hernieuwde artikelen op te stellen. In de geest van Arminius is het een pamflet geworden, een manifest dat kritische vragen stelt en uitnodigt tot debat over onze kernwaarden: vrijheid, verdraagzaamheid, verantwoordelijkheid, vrede en vriendschap.

bestel voor € 2.50