Wat doet het Arminius Instituut?

Wat doet het Arminius Instituut?

Het Arminius Instituut hoort bij het Remonstrants Seminarium, dat sinds een paar jaar verbonden is aan de theologische faculteit van de Vrije Universiteit, Amsterdam. Begin 2015 is het Arminius Instituut aldaar ten doop gehouden, als onze eigen remonstrantse wetenschappelijke instelling. Ondergetekende is er de directeur van, Elza Kuyk werkt voor het Instituut als wetenschappelijk coördinator. De bedoeling van het Instituut is om remonstrantse expertise te verzamelen en te bundelen, en daarmee naar buiten te treden in wetenschappelijke activiteiten zoals studiedagen, symposia en publicaties.

Met wie en voor wie

Vanzelfsprekend werken we graag samen met verwante instellingen van Doopsgezinden, VVP en Vrijzinnigen Nederland (voormalig NPB). Of met andere clubs als dat zo uitkomt. Bijvoorbeeld in de voorbereiding op ‘400 jaar Remonstrantse Broederschap’ (1619) met Refo500 en musea, zoals Slot Loevestein.  Onze activiteiten zijn bedoeld voor ieder die daar belangstelling voor heeft. Bij de meeste programma’s zijn ook gemeenteleden welkom!

Internationaal

De Remonstranten zijn een typisch Nederlandse kerk, maar er zijn volop internationale mogelijkheden te verkennen.

* Sarum College, Salisbury, vanwege de opleidings- en nascholingsmogelijkheden bij dit oecumenische centrum waar remonstrants collega Anne Claar Thomasson – Rosingh werkt)

* In de VS wordt hoogwaardig onderzoek verricht naar Arminius en de arminiaanse theologie (Keith Stanglin, Stephen Gunter).

* Pas ontdekt: Arminius-onderzoekers in Brazilië.

* Lense Lijzen houdt de contacten met Italië warm, waar veel belangstelling is voor de remonstrantse bijdragen aan de Europese Verlichting.

* Christa Anbeek en Tina Geels weten de weg te vinden naar Amerikaanse Unitarian Universalists.

Op reis

Elza Kuyk, verantwoordelijk voor ons deelproject ‘Tolerantie’, vertegenwoordigde ons bij een uitwisselingsconferentie in Indonesië over ‘costly tolerance’, met christen- en moslimgeleerden. Zelf mocht ik behalve naar Salisbury een weekje op reis naar Rome, waar ik als begeleidend theoloog meeging op de studiereis van de VU-studentenvereniging voor theologen en filosofen. Mooie herinneringen houd ik over aan het openlucht-college dat ik mocht houden op de Palatijn, met uitzicht op het Forum. Ik heb de studenten alles verteld over Arminius’ Romereis in 1587 en de ‘arminiaensche dreckwagen’, de mestkar volgeladen met remonstrantse theologen, die volgens de makers van die spotprent uit 1618 hard op weg was richting Rome af te reizen.

Wat we deden

De meeste van onze activiteiten spelen zich dichter bij huis af. Onze startdag in januari was gewoon op de VU. Het ging over de ziel van het remonstrantisme. Als u wil weten wat leidende remonstrantse theologen en vertegenwoordigers van andere tradities daarvan vinden: de bundel die we ervan gemaakt hebben is voor weinig geld (€ 5) te koop in de webshop van het landelijk bureau (Als geloof bij jezelf begint. Remonstranten en hun identiteit, zie www.remonstranten.nl/webshop).

Eenmaal en soms tweemaal per maand boden we iets aan. We sloten het seizoen af met een expert meeting rond de inzet van Christa Anbeeks programma: reflectie op ervaringen als basis voor het ontwikkelen van nieuwe theologie. Vier specialisten uit Amsterdam en Nijmegen zorgden voor een middag op hoog niveau die ook nog eens uitstekend bezocht werd.

Wat we gaan doen

Voor komend jaar staat er weer veel te gebeuren. Ik beperk me hier tot een mooie publieksactiviteit waar we graag velen van u zouden begroeten. Op vrijdagmiddag 6 november organiseren we in de Geertekerk, Utrecht, het Symposium ‘Kwaliteit van leven in de laatste levensfase’. Met speciale aandacht voor de ervaringen van de naasten van iemand die afhankelijk wordt van intensieve zorg. Er worden allerlei nieuwe vaardigheden gevraagd van een zoon of dochter, nu hun vader of moeder steeds minder kan en/of weet. Hoe ervaren zij deze fase? Sprekers zijn Gerbert van Loenen (auteur Lof der onvolmaaktheid ), Johan Goud, Mariette Hamaker en Annemarieke van de Woude. Het symposium kost € 15 en u kunt zich opgeven bij Vera Kok, v.l.m.kok@vu.nl.

Meer informatie – trouwens ook over al onze andere activiteiten – op onze website, www.arminiusinstituut.nl. En volg ons op Facebook!

 

Bert Dicou

Zie ook