September
Kies een AdRem nummer

Het gezicht van … Anne Claar Thomasson – Rosingh

Ik ben geboren op 8 januari 1974 in Nalugu, Ghana, in het ziekenhuis van de Amerikaanse Southern Baptists. Ik was er de eerste witte baby. Mijn vader was remonstrants predikant. Hij koos voor de zending, heel ongebruikelijk in de Remonstrantse Broederschap… Lees verder

‘Werken aan een wereld waarin niet het recht van de sterkste geldt’

De discussie over de vermeende tegenstelling tussen geloof en wetenschap heeft meestal betrekking op natuurwetenschappen. In deze bijdrage focus ik op rechtswetenschap. Ik ga op zoek naar de betekenis van mijn geloof voor mijn werk als promovenda aan de universiteit Utrecht en als praktijkjurist… Lees verder

miniatuur Schiermonniken

Ze zijn terug! Sinds het begin van dit jaar wonen weer monniken op Schiermonnikoog. Terug van weggeweest, zei burgemeester Stellinga, die hen welkom heette. Cisterciënzer monniken woonden eeuwenlang op het eiland. Hun habijt was toen grijs (schier), en het eiland werd er naar vernoemd: het eiland van de grijze monniken, Schiermonnikoog… Lees verder

‘Het geloof stelt andere vragen dan de wetenschap’

Jonge wetenschappers hebben we ook bij de Remonstranten. De redactie was op bezoek bij Rolf en Froukje Harkes – Idzinga in Leiden. Echte bèta-wetenschappers. Uw schrijver zat als loepzuivere alfa dus geregeld met zijn oren te klapperen. ‘Wil je dat nog een keer herhalen, Rolf?’.. Lees verder

Boekbespreking: Colporteurs van bizarre lulkoek

Al sinds de middelbare schooltijd lees ik met plezier de boeken van Maarten ’t Hart. Hij is een groot verhalenverteller. Zijn nuchtere manier van beschrijven spreekt me aan… Lees verder

Liefde die pijn doet

De laatste Nacht van de Theologie stond in het teken van erotiek en seksualiteit. Het thema ‘de naakte waarheid’ nodigde uit om na te denken over de verhouding tussen geloof en erotiek, over de ruimte voor intimiteit en seksualiteit in de theologie. Er is echter ook een andere kant als het gaat om lichamelijkheid en intimiteit… Lees verder

Wat doet het Arminius Instituut?

Het Arminius Instituut hoort bij het Remonstrants Seminarium, dat sinds een paar jaar verbonden is aan de theologische faculteit van de Vrije Universiteit, Amsterdam. Begin 2015 is het Arminius Instituut aldaar ten doop gehouden, als onze eigen remonstrantse wetenschappelijke instelling… Lees verder

Religie en geweld

Van 10 tot 14 juni waren vrijwel alle remonstrants predikanten aanwezig op een retraite in Noord-Ierland. Joost Röselaers en Pieter Dronkers, beiden voor het eerst aanwezig op een conventsretraite, blikken terug… Lees verder

‘Mijn vak gaat over mensen’. Interview met Hetty Zock.

Van huis uit hoort ze bij de Nederlandse Hervormde Kerk, nu PKN en sinds kort is ze vriendin van de Geertekerk in Utrecht. Een portret van godsdienstpsychologe Hetty Zock… Lees verder

‘Alles doen om te voorkomen dat de deur definitief dicht gaat’

‘Alles doen om te voorkomen dat de deur definitief dicht gaat’
De Vriendenwerfcampagne is nu een jaar aan de gang. Michel Peters ging eens langs bij Cees de Monchy, voorzitter van de CoZa. Hij reflecteert op de huidige situatie en op de toekomst van de kerk… Lees verder

Drie tips voor een goed Facebookpagina voor de kerk

Op Facebook zijn ze overal aanwezig: pagina’s van diverse kerkgenootschappen en lokale kerken. Zo ook bij de Remonstranten. Hier drie tips voor een goed en optimaal gebruik van dit prachtige medium… Lees verder

Korte berichten

Mensen

Emeritus predikant Johan Goud is van 1 september – 1 januari aangesteld als interim predikant in Twente. Eind augustus nam Foeke Knoppers daar afscheid als predikant… Lees verder

Redactioneel: Geloof en wetenschap

Een heel enkele keer doet de redactie aan verzoeknummers. De rector van het Remonstrants Seminarium, Tjaard Barnard, deed de suggestie van een nummer over wetenschap: over remonstrantse wetenschappers, en over ontwikkelingen in de wetenschap die voor remonstranten van belang zijn, theologische of andere… Lees verder