Redactioneel: Geloof en wetenschap

Redactioneel: Geloof en wetenschap

Een heel enkele keer doet de redactie aan verzoeknummers. De rector van het Remonstrants Seminarium, Tjaard Barnard, deed de suggestie van een nummer over wetenschap: over remonstrantse wetenschappers, en over ontwikkelingen in de wetenschap die voor remonstranten van belang zijn, theologische of andere. Als om deze hele onderneming ook weer te relativeren, betoogt Barnard in zijn eigen bijdrage ‘dat we op het gebied van de godsdienst eigenlijk niets weten. Als predikant word ik betaald om iets te vertellen over dingen waar niemand wat van weet, ik ook niet.’

Wat de godgeleerdheid betreft, kunt u in dit nummer meer lezen over het Arminius Instituut en vindt u een interview met godsdienstpsychologe professor Hetty Zock, sinds kort vriend van de remonstrantse gemeente Utrecht. Theologen Esther en Alexander Veerman schreven voor Psyche en geloof een artikel over de gevolgen van seksueel misbruik in een intieme relatie. Op ons verzoek bewerkte Alexander Veerman, die verschillende publicaties over seksueel misbruik op zijn naam heeft staan, dit tot een bijdrage voor deze AdRem. Voor ons is het ook een vervolg op het themanummer over Intimiteit van mei jongstleden.

We hebben ook enkele bèta-wetenschappers voor u gevonden, de Leidse remonstranten Rolf en Froukje Harkes-Idzinga, respectievelijk biofysicus en farmaceute. En promovenda en straatjurist Caroline de Groot schrijft over geloof en recht.

Daarnaast kunt u weer genieten van onze vaste rubrieken en vindt u een verslag van de predikantenretraite in Ierland.

Bert Dicou 
hoofdredacteur

Zie ook