Korte berichten

Korte berichten

Mensen

Emeritus predikant Johan Goud is van 1 september – 1 januari aangesteld als interim predikant in Twente. Eind augustus nam Foeke Knoppers daar afscheid als predikant.

Restauratie gestart!

Nieuws van de Uytenbogaert Stichting In augustus is vanuit de Kerkenraadskamer in Rotterdam het portret ven Simon Episcopius overgebracht naar het atelier van restaurator mevrouw P. Marchand. Daarmee is de periode van restaureren van de portrettenverzameling van de remonstrantse gemeente Rotterdam ingezet. De stichting hoopt nog voor het eind van het jaar opdracht te verlenen voor de restauratie van tenminste twee andere portretten uit de zeventiende eeuw, namelijk de portretten van Johannes Uytenbogaert en Nicolaas Grevinchoven.  Dit alles is mogelijk nu er meer dan 50.000,- euro aan giften en toezeggingen zijn ontvangen, niet alleen van fondsen maar ook van Remonstranten uit het hele land. Geweldig! Een bemoedigend begin! Natuurlijk moedigt de stichting met deze start ook graag anderen aan  ‘mee te restaureren’ door een bijdrage over te maken op IBAN  NL82ABNA0535559267 ten name van Uytenbogaert Stichting te Rotterdam.

Nieuwe Rituelen

Op vrijdagmiddag 23 oktober om 16.00 uur wordt in de kerk in Bussum het boek Nieuwe Rituelen. Vorm geven aan belangrijke momenten in je leven van Annegien Ochtman gepresenteerd. U bent van harte uitgenodigd.

Symposium ‘De laatste levensfase’

Het Arminius Instituut organiseert op 6 november van 13.00 – 16.30 uur in de Geertekerk Utrecht een symposium over ouderen die op intensieve zorg zijn aangewezen. Wat doet dat met de ouderen zelf? Wat doet de afname van levenskwaliteit  met hun naasten? Met bijdragen van Gerbert van Loenen (journalist), Johan Goud (remonstrants theoloog), Mariette Hamaker (arts) en Annemarieke van der Woude (geestelijk verzorger en onderzoeker).  Voor informatie en opgave: www.arminiusinstituut.nl

Zie ook