Korte berichten

Korte berichten

Mensen

Friso Boogerd werkte al enige tijd als predikant in de remonstrantse gemeente Naarden-Bussum. Tijdens de Pinksterdienst wordt hij bevestigd als predikant in die gemeente met een aanstelling voor een jaar van 0,25 fte.

Greteke de Vries maakt een overstap naar de PKN. Zij heeft onlangs een beroep aangenomen als predikant in de Muiderkerk, de Binnenwaai op Ijburg en de Elthetokerk in Amsterdam (Oost).

Anniek Lenselink is per 1 april 2017 benoemd als studentenpastor in Rotterdam. Voor deze functie komt zij in dienst van de PKN.

 

Symposium ‘Weg met de Bijbel’

In maart 2017 verscheen het boek ‘Weg met de Bijbel. Gids voor vrijzinnig bijbellezen’ van de remonstrantse predikanten Sigrid Coenradie, Bert Dicou en Anne Claar Thomasson-Rosingh. In de AdRem van mei heeft u een recensie van dat boek kunnen lezen.

Op 9 juni vanaf 10.30 uur organiseren het Arminius Instituut, het Doopsgezind Seminarium en de VVP een landelijke feestelijke studiedag met lezingen en een keur aan workshops rond het verschijnen van het boek. Is het zaak zo snel mogelijk van de bijbel af te komen, of ligt juist in een terugkeer naar de bijbelse bronnen de kern voor de vernieuwing van onze kerken en een mogelijkheid voor een kritisch-constructieve bijdrage aan actuele maatschappelijke debatten? De dag vindt plaats in de Doopsgezinde Vermaning Haarlem, Frankestraat 24.

Sprekers zijn Anne Mareike Schol-Wetter, Nederlands Bijbelgenootschap, Joost Röselaers, algemeen secretaris Remonstranten, Erik Borgman, visiting professor Doopsgezinden, Erik Jan Tillema, beleidssecretaris VVP en natuurlijk de auteurs van ‘Weg met de bijbel’.

In de middag zijn er workshops over o.m. ‘Creëer je eigen bijbel’ (Christiane Karrer), ‘drie godsdiensten, drie heilige boeken’ (Gé Speelman), ‘de Bijbel in de kunst’ (Sophie Oosterwijk), ‘Contextueel bijbellezen in Nederland en Mozambique’ (Hette Domburg), ‘bijbelse thema’s in film’ (Sigrid Coenradie en Bert Dicou). Afsluiting met een glaasje en bijbelse hapjes! Tot 16 uur.

Kosten: € 25 (studenten € 15). Incl. lunch en hapjes. Opgave bij Vera Kok, v.l.m.kok@vu.nl

Zie ook