Juni 2017
Kies een AdRem nummer

Het gezicht van Annewil van der Meer

Sinds januari van dit jaar is Annewil van der Meer (1966) vriend van de Remonstranten in het Penninckshuis in Deventer, een do/re samenwerkingsgemeente. Voor die tijd had ze al een jaar als belangstellende aan de gemeente gesnuffeld en bijvoorbeeld deelgenomen aan de werkgroep Compassie.. Lees verder

Iconen, verering van het vleesgeworden goddelijke

Mijn vader kocht, toen ik jong was, een aantal iconen als kunstobjecten. Samen gingen we naar diverse verkooptentoonstellingen en we keken er waarschijnlijk met geheel andere ogen naar. Bij mij maakten ze vooral emoties los en ik ervoer een manier om met het goddelijke in contact te komen… Lees verder

Rituelen: houvast en verlangen.

Op 25 maart jongstleden organiseerde de Landelijke Taakgroep Contactleden een dag over rituelen. ‘Houvast!’ had deze dag als titel. Als voorzitter van deze taakgroep heb ik elk jaar de dankbare taak om deze dag met een kleine overweging af te sluiten.. Lees verder

Recensie: Klein geluk voor de mantelzorger

De omslag van dit boek is mooi en vrolijk. Dat maakte dat ik er meteen in begon te bladeren. Wat dan opvalt, is dat de vrolijke voorkant niet is doorgezet in het boek. Daar overheersen letters op een vaag gekleurde achtergrond… Lees verder

Het circus als inspiratie

In een van zijn laatste boeken ‘Met de dood voor ogen’, vertelt Henri Nouwen (zie onder)  over zijn ervaringen met de trapezeartiesten ‘The flying Rodleighs’. Op een dag zit hij met Rodleigh, de leider van de trapezegroep, in zijn caravan te praten… Lees verder

Houvast in een (tijdelijke) belijdenis

Het is de tweede cursusavond van de cyclus ‘Dwars geloven’ als ineens de jongeman naast mij opspringt, in zijn tas graait en staand begint voor te lezen. ‘Dit, dit is zo prachtig!’, zegt hij. ‘Wij beseffen en aanvaarden, dat wij onze rust niet vinden in de zekerheid van wat wij belijden.’.. Lees verder

Houvast van remonstranten

Wat biedt Remonstranten zelf eigenlijk houvast? Peter Korver vroeg het aan mensen in zijn gemeente en aan collega-predikanten… Lees verder

Interview: Geef mij maar een vraag en geen antwoord

‘Geef mij maar een vraag en geen antwoord’ is een beroemde dichtregel van dichter Rutger Kopland. De zin lijkt naadloos van toepassing op de Remonstranten, alhoewel Kopland zelf niet veel met religie op had… Lees verder

Miniatuur: Goed vasthouden maar!

‘Wilt u misschien wat drinken?’, vraagt de buitengewoon vriendelijke KLM – stewardess halverwege de reis boven de oceaan. Ik ben de enige die niet slaapt, zo lijkt het, terwijl ik druk bezig ben met het afronden van een rapport… Lees verder

Pinksteren: Wek mijn zachtheid weer

‘Empathie verblindt’, zo waarschuwt de ‘vrijdenker’ Marco Visscher in de Volkskrant van 29 april 2017. Hij beroept zich daarvoor op een boek van de Amerikaanse psycholoog Paul Bloom, Against empathy… Lees verder

Korte berichten

Friso Boogerd werkte al enige tijd als predikant in de remonstrantse gemeente Naarden-Bussum. Tijdens de Pinksterdienst wordt hij bevestigd als predikant in die gemeente met een aanstelling voor een jaar van 0,25 fte… Lees verder

Redactioneel Houvast

In de aanloop naar de viering van ons vierhonderdjarig bestaan hebben de Remonstranten voor het seizoen 2017/2018 het thema ‘Houvast ’gekozen. Dit nummer van AdRem introduceert dat thema… Lees verder