Redactioneel Houvast

Redactioneel Houvast

In de aanloop naar de viering van ons vierhonderdjarig bestaan hebben de Remonstranten voor het seizoen 2017/2018 het thema ‘Houvast ’gekozen. Dit nummer van AdRem introduceert dat thema. Koen Holtzapffel schreef een boek over het thema met de titel ‘Houvast. Aan de vraagzijde van het bestaan.’ Dat boek verschijnt in augustus 2017 en kan als een mooie introductie op het thema gelden. Hij schreef er ook een gesprekshandleiding bij, waardoor het boek geschikt is om te bespreken in kringen.

In dit nummer leest u een interview met hem over de inhoud van zijn boek. Wat geeft ons Remonstranten eigenlijk houvast? Wellicht een verrassende vraag, want zijn Remonstranten eigenlijk wel op zoek naar houvast? Bij ons zijn vragen en twijfel tenminste zo belangrijk als antwoorden en houvast. Maar kunnen we volstaan met alleen maar vragen te stellen? Hoe verhoudt ‘de vraagzijde van ons bestaan’ zich eigenlijk tot de geloofstraditie? Koen Holtzapffel betoogt in ieder geval dat die antwoorden in het geloof en de bijbel zeker te vinden zijn. Alleen, de bijbel is geen antwoordapparaat. De bijbel staat vol met levensvragen. Die worden wel beantwoord, maar die antwoorden roepen vervolgens ook weer vervolgvragen op. We hoeven de antwoorden niet voor zoete koek te slikken, zegt hij. De bijbel is daarmee een kader om na te denken over vraag en antwoord. Als zodanig biedt het zeker steun en houvast en is het een belangrijk boek voor ons.

En nog meer moois. Een aantal Remonstranten vertelt over wat eigenlijk hun houvast is in het leven en een student aan het Seminarie laat ons delen in het houvast dat de Belijdenis van 2006 haar biedt. Ook artikelen over rituelen als houvast en over iconen als venster op het Heilige. De aftrap is gedaan door ons, laten anderen zich het komend jaar ook maar op het speelveld begeven. Hoe meer zielen, hoe meer vreugd natuurlijk.

Michel Peters  eindredacteur

Zie ook