Korte berichten

Korte berichten

Mensen

Er komt geen vacature in de gemeente Haarlem. De personele ruimte die is ontstaan door het vertrek van ds Antje van der Hoek naar Den Haag wordt (gedeeltelijk) opgevuld door een uitbreiding van de aanstelling van ds Sabine Du Croo – de Jongh.

Hetzelfde gebeurt in de gemeente Utrecht waar ds Pieter Dronkers onlangs uit dienst is gegaan. Zijn activiteiten wordt voorlopig waargenomen door de andere predikanten Alleke Wieringa en Florus Kruyne.

Nieuwe Hoorneboeggroep

Zaterdag 1 april 2017  wordt alweer de derde bijeenkomst van de ‘Nieuwe Hoorneboeg Groep’ (NHG) gehouden. De deelnemers, die uit het hele land komen, zoeken op het mooie landgoed naar nieuwe vormen van spirituele beleving. Als thema voor deze dag is gekozen voor ‘Compassie’. Dit thema wordt ‘s ochtends ingeleid door ds. Tina Geels, remonstrants predikant in de Gemeente Vrijzinnig Delft. Zij sluit aan bij het werk van Karen Armstrong die het Charter for Compassion initieerde. Waar is compassie zichtbaar in onze samenleving? Hoe ver reikt compassie als ideaal van medeleven en waar sta jij zelf?  ‘s Middags wordt in één van de workshops over dit onderwerp nagepraat. De andere middagactiviteiten zullen later worden bekend gemaakt. Het programma duurt  van 10.00 uur tot 16.30 uur. De kosten worden begroot tussen de €25,- en €30,-. Indien u belangstelling heeft voor deze dag, meer informatie wilt ontvangen of mee wilt denken over de invulling van het programma, dan kunt u dit per email melden bij Nelleke Lampen nieuwehoorneboeggroep@gmail.com

Studiedag Vrijzinnig bidden

Het Arminius Instituut en VVP organiseren op 8 mei 2017 een studiedag over ‘vrijzinnig bidden’. De middag vindt plaats van 14.00 – 17.00 uur in het Dienstencentrum van de PKN in Utrecht. Kun je als vrijzinnige gelovige wel bidden? Tot wie of wat bid je en hoe doe je dat dan? In de linkerflank van de kerk staat het gebed onder druk: men weet niet meer hoe het moet en zwijgt daarom liever. Terwijl het toch zeer goed mogelijk is om met een vrijzinnig godsbeeld te bidden. De Vereniging van Vrijzinnige Protestanten (VVP) en het Arminius Instituut organiseren deze studiedag naar aanleiding van de VVP-publicatie ‘Tussen vraag en antwoord’ die op deze middag wordt gepresenteerd. Op de studiemiddag houden de vrijzinnige auteurs van het boek (Klaas Douwes, Carola Dahmen, Foekje Dijk, Tina Geels,  Erik Jan Tillema) een presentatie.  Opgave bij Vera Kok, v.l.m.kok@vu.nl

Zie ook