Vertrouwen

Neem een proefabonnement

 

 

Maart
Kies een AdRem nummer

Bijbel als dagboek van de culturele ontwikkeling van de mens

Vertrouwen hebben en geloven zijn in de bijbel praktisch gelijk aan elkaar. Maar niet voor iedereen. Er zijn mensen die hun geloof hebben verloren juist vanwege de bijbel waarin zij verhalen aantreffen vol geweld en met een hoofdrol voor een straffende en wraakzuchtige God. Het Boek leggen zij met een zekere weerzin voorgoed terzijde. Er.. Lees verder

Het gezicht van Mieke van Elk

Waar Remonstranten bij elkaar komen, daar is Mieke van Elk (1968), voorzitter van gemeente Lochem. Zo lijkt het wel eens. Tussen de file en haar werk door spreek ik in Utrecht met deze zeer actieve Remonstrant die eigenlijk ‘over het geloof niet zo veel te vertellen heeft’, vindt ze zelf. Valt erg mee, kan ik alvast verklappen… Lees verder

Waar twee of drie (of vier) in mijn naam…

Soms – los van Lodewijk Asscher – ben ik trots op dit kikkerlandje. Zoals nu. In overgrote meerderheid heeft de Tweede Kamer zich achter het advies van de staatscommissie Herijking Ouderschap geschaard… Lees verder

Werkelijk vrij zijn is een bewuste keuze

In het tweede weekend van november kwamen er weer achttien mannen van verschillende leeftijden en achtergronden bijeen om op het prachtige landgoed de Hoorneboeg, zich te verdiepen in, en bewust te worden van, het idee van onze ‘vrije wil’. Henk van den Berg had de leiding van deze dagen… Lees verder

Onbehagen

Voor wie schrijver en columnist Bas Heijne al langer volgt, is de thematiek in dit filosofische pamflet gemakkelijk herkenbaar. Al geruime tijd analyseert hij de politieke actualiteit, de opkomst van populisme en islamisme en hun onderlinge dynamiek… Lees verder

Heb je nog vertrouwen in die kerk van je?

Heb je er nog vertrouwen in? Het is een vraag die mij regelmatig is gesteld de afgelopen weken. Ik begon mijn werkzaamheden als algemeen secretaris met een aantal kennismakingsronden. De komende maanden wil ik alle (dienstdoende) predikanten spreken. En daarnaast voer ik ook gesprekken met een aantal opiniemakers, politici en journalisten… Lees verder

Een ongeloofwaardig verhaal?

Op de middelbare school kregen alle brugklasleerlingen voor het vak Nederlands een groot schrift. Gedurende de schoolcarrière zou dit schrift gevuld moeten worden met diverse opdrachten. Manmoedig werd er het eerste jaar in gewerkt… Lees verder

Loslaten

Het valt voor burgers vaak niet mee om de logica van politici, overheidsinstellingen of wet- en regelgeving te doorzien. Burgers hebben er vervolgens ook niet veel vertrouwen in dat ze zodanige invloed kunnen uitoefenen dat er vanuit de overheid oog is voor hùn logica. Klaagzangen zijn het gevolg… Lees verder

Liever een arm om je heen dan een pilletje!

In Nederland zijn er zo’n 1 miljoen mensen die antidepressiva slikken en dit aantal blijft stijgen. Tijdens het Depressiegala in januari van dit jaar werd bovendien gesproken van onderbehandeling. Er zouden dus nog veel meer mensen lijden aan een depressie, maar daarvoor (nog) niet behandeld worden… Lees verder

Praten alleen is niet genoeg

Relaties zijn het belangrijkste wat we hebben in ons leven. Het geeft ons verbinding, stabiliteit en vertrouwen. Recentelijk publiceerde de New York Times een onderzoek naar de kans op overleving bij hartfalen: mensen met een goede relaties hebben een veel grotere kans op herstel… Lees verder

Korte berichten

Er komt geen vacature in de gemeente Haarlem. De personele ruimte die is ontstaan door het vertrek van ds Antje van der Hoek naar Den Haag wordt (gedeeltelijk) opgevuld door een uitbreiding van de aanstelling van ds Sabine Du Croo – de Jongh… Lees verder

Bescherm de democratie; vroegtijdig ingrijpen gewenst!

‘Wanneer populisten aan de macht komen zetten ze hun antirechtsstatelijke ideeën om in daden: de rechterlijke macht wordt verzwakt, de vrije pers wordt geringeloord. Kijk naar Erdogan in Turkije.’.. Lees verder

Redactioneel ‘Vertrouwen’

In het bijbelse denken is ‘geloven’ een activiteit die sterk verband houdt met ‘vertrouwen’. In het Oude Testament is de geloofsact bij uitstek dat het volk zich toevertrouwt aan de God die hen wil bevrijden, niet dat zij allerlei ‘feiten’ over hem aannemen. Zij hebben hem leren kennen als iemand die ondanks zijn grootsheid en.. Lees verder

Waar hebben deze remonstranten uit Den Haag vertrouwen in?

Henny Rijsdijk: ‘voor mij is vertrouwen: geloof in mensen, mezelf en God’. Hoe kun je mensen vertrouwen? ‘Je moet vertrouwen eerst geven aan de ander en dan komt het wel weer terug. Ik vind mezelf niet echt altruïstisch, maar ik vind het wel belangrijk om verantwoordelijkheid te geven, zowel in vriendschap als op het werk… Lees verder