Korte berichten

Korte berichten

Het Luchthavenpastoraat zoekt vrijwilligers

Op Schiphol bestaat een Stiltecentrum, waar reizigers tot rust kunnen komen – soms maar even. Deze plek is centraal gelegen achter de paspoortcontrole. Hét gezicht van het centrum zijn 25 vrijwilligers, die samen met de drie luchthavenpastores zorgen voor een open en gastvrije omgeving. Er is plaats voor enkele nieuwe vrijwilligers. Voor meer informatie en een link om je aan te melden, ga je naar www.luchthavenpastoraat.nl   Gerard Timmermans, Mark Hafkenscheid, Marieke Meiring, luchthavenpastores Schiphol

Mannenretraite 2017 in de reprise

Wegens grote belangstelling wordt de mannenretraite 2017 nogmaals gehouden, nu van vrijdagmiddag 8 december t/m zondagmiddag 10 december. Vanouds weer op de Hoorneboeg in Hilversum. Thema is: ‘Ik ben mijzelf een vraag geworden’  (Over identiteit, autobiografie en geloof). De leiding is in handen van predikanten Johan Goud en Foeke Knoppers. Prijs: €250,- . Aanmelden op het landelijk bureau: email info@remonstranten.org, tel 030-2316970.

Het motto van de mannenretraite is een uitspraak van Augustinus die hij doet als hij nadenkt over het geheugen; het vermogen om zich dingen te herinneren vervult hem met groot ontzag. Herinneringen zijn de bouwstenen van onze autobiografie die op haar beurt ons antwoord is op de vraag wie wij zijn. Vaak menen we daar, al of niet terecht, een grote samenhang in te kunnen waarnemen – maar de vraag blijft altijd of we niet iets belangrijks vergeten hebben. Heeft geloof te maken met de wijze waarop wij ons antwoord construeren of veeleer met de ervaring van Augustinus dat elk antwoord van een vraagteken kan worden voorzien? Gedurende deze retraite is er ruim tijd om elkaar te leren kennen en voor persoonlijke en gezamenlijke meditatie. Verder zijn er lezingen en gesprekken aan de hand van teksten. We sluiten af met een korte dienst waarin het besprokene een plaats krijgt.

‘In mij stroomt een rivier’;  predikanten vertellen over hun geloof

Op 5 oktober werd in Leiden gevierd dat daar honderd jaar geleden het Convent van Predikanten werd opgericht. Bij gelegenheid van dat jubileum is het boek ‘In mij stroomt een rivier’ verschenen onder redactie van Koen Holtzapffel en Pieter Korbee. Daarin beschrijven een groot aantal remonstrantse predikanten wat zij zelf geloven en waardoor zij zich zelf laten inspireren.

Die vraag heeft een enorme variëteit aan antwoorden opgeleverd. Sommige ervan liggen dicht bij de klassieke christelijke geloofsopvattingen, andere heel ver daar vandaan. Menig auteur kan überhaupt niets meer met het onderscheid tussen geloof en ongeloof. Deze enorme diversiteit in spiritualiteit is een grote rijkdom, het maakt de bundel tot een vaak heel persoonlijk en soms ook kwetsbaar document.

Het geheel wordt afgesloten met een bijdrage van Christiane Berkvens – Stevelinck. Niet alleen sprak zij de afgelopen maanden veel remonstrantse voorgangers over hun spiritualiteit, zij kreeg ook de meeste bijdragen aan deze bundel vooraf onder ogen. Koen Holtzapffel en Pieter Korbee (red.), ‘In mij stroomt een rivier’. Meinema, 2017. 160 pagina’s. Prijs:€12.99.  ISBN: 978-90-211-4496-2

Bestel nu via de webshop op www.remonstranten.nl of via info@remonstranten.org

Liberaal christendom gaat online verder

Het boek Liberaal christendom, genomineerd voor het beste theologische boek 2017, krijgt een digitaal vervolg. Op zaterdag 9 september gaat de website liberaalchristendom.nl online. Doel is de theologische visie van het boek bij een groot publiek onder de aandacht te houden of te brengen door het eerder verwoorde gedachtegoed in verschillende richtingen uit te werken. Het streven is driemaal per jaar met een nieuw hoofdartikel te komen, waarop vervolgens door een of twee anderen wordt gereageerd.

Zie ook