Oktober 2017
Foto: Allard Willemse
Kies een AdRem nummer

Korte berichten

Het Luchthavenpastoraat zoekt vrijwilligers Op Schiphol bestaat een Stiltecentrum, waar reizigers tot rust kunnen komen – soms maar even. Deze plek is centraal gelegen achter de paspoortcontrole. Hét gezicht van het centrum zijn 25 vrijwilligers, die samen met de drie luchthavenpastores zorgen voor een open en gastvrije omgeving. Er is plaats voor enkele nieuwe vrijwilligers… Lees verder

Het gezicht van Pieter Hartevelt

Pieter Hartevelt (1965) is een echte ‘Katteker’. Geboren in Leiden weliswaar, maar bijna vijftig jaar woonachtig geweest in Katwijk aan Zee. Ruim een jaar woont hij nu met zijn partner Remco in Rijswijk. Na een slingerweg door het protestantse landschap, is hij in 2016 als lid in remonstrantse gemeente Leiden aangenomen. Sinds een aantal maanden is hij daar ook kerkenraadslid… Lees verder

Eindeloos eerlijk

Mensen vinden het meestal leuk om kennis te nemen van geheimen van anderen. Dat verklaart het succes van postsecret.com en de Nederlandse versie: ‘briefgeheimen’. Vraag mensen om hun geheim op een briefkaart te zetten en deze anoniem op te sturen en velen zullen dat doen. Maar veel meer mensen willen die kaarten vervolgens lezen. NRC publiceerde er honderden in de waanzinnig populaire rubriek ‘briefgeheimen’ (2007/8)… Lees verder

Geloof moet het hart raken

Niemand weet wat leven is, alleen dat het gegeven is, en dat van dit geheimenis, God het begin en einde is.’ Deze – inmiddels wat afgesleten – woorden van Huub Oosterhuis zie je nog wel eens boven een rouwadvertentie staan. Ze vielen mij in toen ik de vraag kreeg van de redactie van Adrem om iets te schrijven over het geloof als geheim… Lees verder

In de maand juli

‘Ik ben weg van schilderijen en van één in het bijzonder. Binnenkort ga ik in het Rijksmuseum opnieuw het schilderij ‘In de maand juli’ bekijken van Constant Gabriël, ook getiteld ‘Een molen aan een poldervaart’. Ik wil nu vooral weten:  ‘Valt de verf van dit schilderij te zien of enkel de kleur?’ .. Lees verder

God liet zich zien, terwijl we niet zochten

Eind 2016 traden Theo en Marjo Kuipers toe tot de doopsgezinde-remonstrantse gemeente Hoorn. Ze zijn oorspronkelijk van katholieke huize, zijn later overgegaan naar de PKN en voelen zich nu dusdanig op hun plek bij de DoRe dat ze vriend wilden worden. Voor onze rubriek ‘Ervaringen met God’ vroeg ik hen naar hun geloofservaringen… Lees verder

Anders én relevant

‘We gaan met nieuwe vormen van kerk-zijn experimenteren, zonder de oude weg te gooien, als aanvulling op het aanbod dat we nu al bieden’, aldus Joost Röselaers, algemeen secretaris van de Remonstranten. ‘Die nieuwe initiatieven noemen we vernieuwingsplekken… Lees verder

Column: Ongeweten weten

Hoe heeft het zover kunnen komen: columns in AdRem met mystiek als rode draad? Het idee kwam van Joost Röselaers. Naar aanleiding van ons gesprek over zijn pinksterpreek op de afgelopen retraite van remonstrants predikanten, waarin hij een mystieke dynamiek wilde verwoorden maar daar niet de juiste taal voor leek te vinden… Lees verder

Redactioneel: Geheim

Geheimen zijn fascinerend. Er is iets verborgens, en dat zal wel niet voor niets verborgen zijn. Daar willen we het fijne van weten. Wie een geheim heeft, doet alle moeite om te zorgen dat het verborgen blijft. Wie achter een geheim komt, weet iets wat anderen niet weten… Lees verder

Zwijgen en de vertaling daarvan

Ik herinner me een langdurende liturgische stilte die diepe indruk op me maakte. Het was in de eerste remonstrantse kerkdienst die ik meemaakte. Door die stilte realiseerde ik me, dat het gereformeerde verbalisme waaraan ik gewend was geraakt, een teken van zwakte is… Lees verder

Woorden voor het onnoembare

Hoe vind je woorden voor het onnoembare? Alle wijsheidstradities van de wereld hebben gedachten en verhalen overgeleverd over het eerste begin van leven, over het grote onbekende van de dood en de tijd van leven tussen begin en einde… Lees verder