Redactioneel: Geheim
Foto: Allard Willemse

Redactioneel: Geheim

Geheimen zijn fascinerend. Er is iets verborgens, en dat zal wel niet voor niets verborgen zijn. Daar willen we het fijne van weten. Wie een geheim heeft, doet alle moeite om te zorgen dat het verborgen blijft. Wie achter een geheim komt, weet iets wat anderen niet weten.

Ook het geloof, of de inhoud van het geloof, wordt vaak aangeduid als geheim. Als ‘mysterie’ zelfs. Je kunt er wel wat over zeggen, maar nauwkeurig uit de doeken doen wat je gelooft, is een lastige opgave. Hoezeer we aan onze kant van de kerk ook hechten aan ‘denkend geloven’, het begrijpen en redelijk verantwoorden van wat je gelooft, het valt nog niet mee de essentie ervan in woorden uit te drukken. Niet voor niets beginnen mensen vaak in antwoord op de vraag waar ze in geloven, op te sommen waar ze vooral niet in geloven. Misschien is de eigenlijke taal van het geloof wel het zwijgen (Christian Wiman, in het artikel van Johan Goud). Kun je immers wel in gewone menselijke taal iets zinnigs zeggen over God, die onze werkelijkhkeid draagt, maar ook in alle opzichten overstijgt?

Een themanummer van AdRem over kleine en minder kleine geheimen, en over het grote geheim van het geloof.

Bert Dicou
hoofdredacteur

Zie ook