Korte berichten
Foto: Frionnet fotografie

Korte berichten

Mensen

Martijn Junte heeft per 1 september zijn werkzaamheden als predikant beëindigd in Eindhoven en in Alphen a/d Rijn. Met ingang van het nieuwe schooljaar gaat hij aan de slag als godsdienstleraar op het Lyceum Vreewijk in het gelijknamige stadsdeel in Rotterdam Zuid.

Remopuzzel

Veel mensen hebben hun hoofd gebroken over de enige echte remopuzzel uit het zomernummer van AdRem. Met veel plezier, liet u ons in groten getale weten. Onze ‘notaris’ heeft uit de juiste inzendingen twee mensen gekozen. Ondertussen zijn exemplaren van het boek ‘Weg met de Bijbel’ gestuurd naar de prijswinnaars Cecile Gieben uit Rotterdam en Tobias Steenhuis uit Oud-Beijerland.  

 

Martijn Junte promoveert op 21 september 2017

‘In 2005 en 2006, zo lang geleden dat je een mensenleven aardig in de steigers zou kunnen zetten, was ik te gast in de Remonstrantse Gemeente Den Haag voor het doen van mijn promotieonderzoek. Aan de lange periode van verwerking van de resultaten is nu een einde gekomen. Er is een boek met de titel ‘De moeite waard om door te geven’.

Het is een boek geworden over tradities, meer precies, dat kan niet verrassen: de remonstrantse traditie. Die kende eind negentiende, begin twintigste eeuw een voorspoedige groei, maar is sinds het einde van de twintigste eeuw in de versukkeling geraakt, om het oneerbiedig te zeggen. Tenminste, dat is zo door de ogen van hen die de aantallen en de vitaliteit van de leden als maatstaf nemen. Het is immers ook zo dat, wanneer tradities niet groeien en bloeien, er mensen zijn die ze de moeite waard vinden. Over hen gaat het en over de geloofsgemeenschap waarin ze een geestelijk thuis vinden. Daarmee gaat het ook over de Remonstrantse Gemeente Den Haag en over Uytenbogaert.

Het slotdeel handelt over geloofsbelijdenissen. Daar gaan remonstranten zeer precies mee om. Een van de vele paradoxen waar ons rekkelijke kerkgenootschap mee leeft. Maar goed, belijdenissen zijn dan ook uitdrukkingen van het zeer genuanceerde remonstrantse wereldbeeld, waarin wat gezamenlijk is en persoonlijk nauwkeurig onderscheiden wordt.

Als ik het in één zin zou moeten zeggen, heb ik geprobeerd in één beeld te vangen wat een verdwijnend erfgoed lijkt door de ogen van hen die dat diep zouden betreuren. Of dat gelukt is, is aan anderen om te beoordelen. Mij heeft het, wil ik tot besluit zeggen, met diepe dankbaarheid vervuld dat veel mensen mij zo geduldig en openhartig tegemoet zijn getreden en allerlei moeite hebben gedaan om mij zoveel mogelijk te helpen.

Op 21 september 2017 om 15:00 uur verdedig ik mijn proefschrift in het Leidse Academiegebouw. Wie de verdediging wil bijwonen is van harte welkom. Om rekening te kunnen houden met het aantal aanwezigen is het fijn als mijn paranimfen weten van uw komst. Jan Douwes: jwdouwes@hotmail.com.’

Martijn Junte

Martijn Junte (1972) is godsdienstsocioloog. Hij begon met dit onderzoek als promovendus aan de Universiteit Leiden. Hij was daarna remonstrants predikant in Eindhoven, Waddinxveen en Alphen aan den Rijn. Inmiddels werkt hij als docent godsdienst in Rotterdam Zuid.

Zie ook