Het gebed

Neem een proefabonnement

 

 

September 2017
Foto : Allard Willemse
Kies een AdRem nummer

Het gezicht van Teddy van der Burg

Teddy van der Burg (1957) is in april voorzitter van de CoZa geworden, begin juni leidde zij haar eerste Algemene Vergadering. Een rustige ‘vuur’doop. Vandaag eerst maar eens een persoonlijk portret van onze nieuwe leidsvrouw. Plannen voor de toekomst en beleidsvoornemens komen later wel eens aan bod… Lees verder

Korte berichten

Martijn Junte heeft per 1 september zijn werkzaamheden als predikant beëindigd in Eindhoven en in Alphen a/d Rijn. Met ingang van het nieuwe schooljaar gaat hij aan de slag als godsdienstleraar op het Lyceum Vreewijk in het gelijknamige stadsdeel in Rotterdam Zuid.  .. Lees verder

Leren bidden in Doesburg

Rituelen worden steeds belangrijker in onze samenleving en in onze geloofsgemeenschap. Vreemd genoeg  ervaar ik rond een van de oudste rituelen, het gebed, onder Remonstranten een zekere verlegenheid. Bidden aan tafel gebeurt zelden en een gebed als afsluiting van het huisbezoek is voor veel mensen een stap te ver… Lees verder

Nabijheid en afstand

Wanneer ik nadenk over de vraag wat ‘bidden’ voor mij betekent, – en daar soms ook met anderen over spreek -, dan komen vaak de woorden ‘nabijheid’ en ‘afstand’ bij mij boven. Het lijkt er op, dat in het gebed soms tegengestelde bewegingen voelbaar zijn… Lees verder

Wie bidt er nog

De joodse godsdienstfilosoof Abraham Joshua Heschel (1907-1972) schreef over het bidden: ‘Van alles wat we doen is het gebed het minst nuttig, het minst werelds en het minst praktisch. Om die reden reinigt het gebed onze ziel.’ Ja, voorbij het nuttige, het concrete en het praktische komen we misschien bij het wezenlijke.. Lees verder

Bidden is wachten op verbinding

Een gesprek met Tina Geels, predikante Vrijzinnig Delft, over bidden, begint bij haar kindertijd toen ze weinig had met bidden. Dansen, dat was haar ding. Voor haar voelde dans altijd al religieus aan. Voor religie stond ze van jongs af aan open, dus die combinatie was en is nog steeds vanzelfsprekend… Lees verder

Breuklijnen ervaren. Verslag van de retraite van remonstrants predikanten

Afgelopen juni ging een dertigtal remonstrantse predikanten op retraite in Noord-Duitsland. We waren in een conferentiecentrum niet ver van Friedrichstadt, waar we met de remonstrantse gemeente aldaar een mooie zondagmorgen hebben beleefd. De voorbereidingscommissie had voor deze reis het thema ‘breuklijnen’ bedacht… Lees verder

Leven van gebed

Monniken en monialen leiden een leven van gebed. Zoals de remonstrantse predikante Willemien Van Veen – de Graeff aanduidde is dit niet alleen voorbehouden aan kloosterlingen. Iedereen kan immers proberen zijn leven af te stemmen op God. Kloosterlingen doen dat op hun eigen manier… Lees verder

Kerk in beweging: Atypisch Den Haag

In deze nieuwe rubriek ‘kerk in beweging’ brengt AdRem u reportages over verandering en vernieuwing in remonstrantse gemeenten. Vandaag een inkijkje in het reilen en zeilen van gemeente Den Haag… Lees verder

Redactioneel: Het Gebed

Het zal u niet ontgaan zijn: deze AdRem ziet er anders uit! Na een heel aantal jaren met de u bekende lay-out, vond de redactie het hoog tijd voor een opfrisser. Onze ontwerper, Marjorie Specht, was dezelfde mening toegedaan en kwam al snel met allerlei ideeën… Lees verder

Kleven kleven

Wij baden vroeger thuis heel wat af. Meestal in de vorm van formuliergebeden, voorgedragen door mijn vader of moeder. Wat de betekenis was van de niet alledaagse woorden die daarin werden gebruikt, ontging mij. Ik kende de klanken, kon die foutloos nadoen en voor de rest was het Chinees… Lees verder

Kroegpraat

Vaste klanten van mijn buurtkroeg weten dat ik iets heb met geloof en kerk. Ik begin er uit mezelf niet gauw over, maar om de een of andere reden beginnen mensen er met mij over. Frustraties, nieuwsgierigheid, lief en leed: van alles biedt een aanknopingspunt… Lees verder

Boekrecensie: Vragen als houvast

Koen Holtzapffel, auteur van het zojuist verschenen ‘Houvast. Aan de vraagzijde van het bestaan’, heeft mij twee keer hetzelfde artikel toegestuurd, het eerste exemplaar was ik kwijt geraakt. Het gaat om een artikel van de voormalig hoogleraar van het remonstrants seminarium Elze Jan Kuiper (1929-2006), over het biografische in de theologie. Holtzapffel was ervan overtuigd.. Lees verder