Redactioneel Hemel
Foto: Allard Willemse

Redactioneel Hemel

De aftrap van het jubileumjaar heeft plaatsgevonden op zondag 11 november in Dordrecht. Op initiatief van de plaatselijke remonstrantse gemeente (hulde!) werd samen met de PKN-gemeente een bijzondere kerkdienst gehouden in de Grote Kerk. Waar vierhonderd jaar geleden een eerste dienst werd gehouden ter verwelkoming van de afgevaardigden bij de Nationale Synode, die Remonstranten zouden wegjagen, werden zij nu welkom geheten. Honderden Remonstranten uit den lande waren gekomen om te zien hoe een groep Dordtse remonstranten, in zeventiende-eeuwse kleding, bij de kerk aankwamen (zie de foto bij de Korte Berichten). In de middag was er de gelegenheid om een tentoonstelling te bezoeken in het Dordrechts Museum en/of een concert te beluisteren  in de Remonstrantse Kerk met strijdliederen die gezongen werden rond de beruchte synode.

Na de overdosis (?) stevige theologie in onze vorige nummer over de theologie van de kwetsbaarheid, volgt nu het kerstnummer van ons blad. Wat zeggen we eigenlijk, als we het over de hemel hebben? Hoe keek men daar tegenaan in de tijd dat de bijbel geschreven werd? Wat kan het Onze Vader voor ons betekenen? Zelf leg ik de vraag in ons midden of er werkelijk ‘shit’ in ons leven is. Ook kunt u lezen over de opnieuw oplevende traditie van het uitvoeren van een kerstspel in de Utrechtse gemeente.

Tenslotte vindt u weer een leerzaam artikel van Peter Nissen over onze geschiedeins vierhonderd jaar geleden. Nissen poneert de uitdagende stelling dat het beste wat de Synode ons gebracht heeft uit twee dingen bestaat: de Statenvertaling én een prachtige rede van Simon Episcopius. Deze oratio latinissima (zo mooi werd het Latijn geacht) laat zich lezen als een kerntekst over de vrijheid en de verdraagzaamheid.

Tjaard Barnard
Hoofdredacteur
barnard@remonstrantenrotterdam.nl

Zie ook