Korte Berichten

Korte Berichten

Vernieuwingsplekken
De (meeste) beslissingen over de personele invulling van de vernieuwingsplekken (0,4 fte) zijn genomen. In Lochem – Zutphen/Doesburg is Henk van den Berg per 1 september op de vernieuwingsplek aangesteld. Henk heeft aangegeven dat hij zich geheel op de invulling van de vernieuwingsplek wil richten en dit niet wil combineren met het reguliere predikantschap dat hij in Lochem – Zutphen vervult. Hij geeft dus zijn reguliere positie in gemeente Lochem – Zutphen op. Marina Slootmans is ondertussen als interim-predikant in gemeente Lochem – Zutphen aangesteld.

In Eindhoven worden twee vernieuwingspredikanten aangesteld. Sigrid Coenradie begint per 1 september als vernieuwingspredikant met speciale aandacht voor de nieuwbouwwijk Strijp in Eindhoven. Daarnaast gaat zij ook de vacature die bestond voor een regulier predikant in Eindhoven (0,4 fte) invullen. Zij legt dus haar functie als predikant in het Penninckshuis in Deventer neer. Per 1 november wordt ook Rachelle van Andel (student aan het seminarium) als vernieuwingspredikant aangesteld. Zij gaat zich speciaal richten op de High Tech Campus in Eindhoven.

In Naarden-Bussum is Claartje Kruijff als vernieuwingspredikant aangesteld. Zij gaat beginnen per 1 november. Claartje Kruijff is theoloog des vaderlands en student aan het seminarium. De zoektocht naar een geschikte kandidaat voor gemeente Utrecht is nog in volle gang.

Neem voor vragen over de vernieuwingsplekken contact op met Joost Röselaers (secretaris van de taakgroep vernieuwingsplekken), tel 030-2316970,
e-mail (voorlopig nog) algemeensecretaris@remonstranten.org

 

Mannenretraite 2018
Van 16-18 november 2018 bezinnen remonstrantse mannen zich op het thema ‘Geluk en wijsheid’. Geluk is ongrijpbaar. Dat blijkt bijvoorbeeld als je probeert het te definiëren. Tegelijkertijd had de schrijver Alain gelijk, toen hij opmerkte dat het niet moeilijk is om ongelukkig te zijn. ‘Het is voldoende om te gaan zitten, als een vorst die ervan uitgaat dat men hem amuseert.’ Geluk veronderstelt dus activiteit, het moet ‘beoefend’ worden. De vraag is dan natuurlijk: hoe moet het beoefend worden? Heeft het iets met wijsheid te maken, of met geloof? Daarover gaat het in deze mannenretraite, met korte lezingen, gesprekken, film, wandelingen en ontspanning. Plaats: het prachtige landgoed de Hoorneboeg in Hilversum. Leiding: de predikanten Johan Goud en Foeke Knoppers.

Opgave bij het Landelijk Bureau, tel.030 2316970 / info@remonstranten.nl


Geertecantorij veertig jaar jong
De Geertecantorij  bestaat dit jaar veertig jaar. De gemeente viert dit met een feestelijke cantorijdienst in de Geertekerk op 14 oktober 2018. Zoals een jarige betaamt, zorgt de cantorij na de dienst voor gebak bij de koffie en om ca 12.30 uur verzorgt de cantorij samen met het Kamerkoor van de Geertekerk  een kort jubelconcert. De Geertekerk nodigt een ieder uit om dit jubileum mee te vieren. De dienst begint om 10.30 uur.

 

Zie ook

24 september 2018

Mededelingen vanuit de CoZa

Met ingang van 1 september 2018 is Joost Röselaers teruggetreden als Algemeen Secretaris van de Remonstranten. Joost heeft dit besluit genomen op basis van persoonlijke afwegingen… Lees verder

Compassie en verbondenheid leer je door te spelen
24 september 2018

Compassie en verbondenheid leer je door te spelen

Ingrijpende persoonlijke ervaringen zijn steeds de basis voor het werk van predikante Christa Anbeek (1961). Haar nieuwste boek, Voor ‘Joseph en zijn broer’, gaat over de inzichten die ze kreeg na de geboorte van haar eerste kleinkind Joseph. Het boek verschijnt op 16 september. Onderstaand een inleidend interview met Christa door Martine Hemstede uit Oosterbeek… Lees verder