September 2018

September 2018

Foto: Allard Willemse

Kies een AdRem nummer:

Het gezicht van Jan Berkvens
24 september 2018

Het gezicht van Jan Berkvens

Je zou hem een late roeping kunnen noemen. Alhoewel, Jan Berkvens (1972) werd al vroeg geroepen alleen hield hij toen zijn oren dicht. Na een hele carrière op het terrein van onderwijs en onderwijsontwikkeling, maakt hij nu een switch. Hij volgt al een jaar voltijds de opleiding tot predikant aan het Seminarie, de afronding duurt nog een jaar… Lees verder

Intussen in Dordt (1)
24 september 2018

Intussen in Dordt (1)

De Synode van Dordrecht vormde de directe aanleiding tot het ontstaan van de Remonstrantse Broederschap. De ‘rekkelijke’ opvattingen van de Remonstranten werden door de synode als dwalingen veroordeeld en hun predikanten werden uit de Republiek verbannen. Daar, in de ballingschap, richtten zij in het najaar van 1619 een broederschap op om elkaar tot steun te zijn: de Remonstrantse Broederschap. Die bestaat dus volgend jaar vierhonderd jaar… Lees verder

Compassie en verbondenheid leer je door te spelen
24 september 2018

Compassie en verbondenheid leer je door te spelen

Ingrijpende persoonlijke ervaringen zijn steeds de basis voor het werk van predikante Christa Anbeek (1961). Haar nieuwste boek, Voor ‘Joseph en zijn broer’, gaat over de inzichten die ze kreeg na de geboorte van haar eerste kleinkind Joseph. Het boek verschijnt op 16 september. Onderstaand een inleidend interview met Christa door Martine Hemstede uit Oosterbeek… Lees verder

Dialoog? Nu even niet
24 september 2018

Dialoog? Nu even niet

Een Ad Rem over vredeswerk. Dan lijkt een artikel over dialoog voor de hand te liggen. Wat mij betreft, inderdaad een goede keuze. Maar niet omdat dialoog altijd een belangrijke weg naar vrede zou zijn. Het is juist tijd om wat vraagtekens te zetten bij een al te groot vertrouwen in de dialoog… Lees verder

Radicaal en activistisch; de vredestheologie van Dorothee Sölle
24 september 2018

Radicaal en activistisch; de vredestheologie van Dorothee Sölle

Voor de meesten van ons geldt: wij zijn van ‘na de oorlog’. Het zijn vaak onze ouders en grootouders geweest die ons hebben verteld wat oorlog betekent, namelijk angst, haat, terreur, racisme, onderdrukking, onvrijheid, honger, dood. Wie jong was tijdens de bezetting of geboren werd in de jaren erna, heeft mogen opgroeien tussen hoop en vrees… Lees verder

Honderd jaar Vrije Jeugdkerk (VJK)
24 september 2018

Honderd jaar Vrije Jeugdkerk (VJK)

In het najaar van 1918 vult een huiskamer in Rotterdam zich met jonge ouders. Deze ouders willen hun kinderen de verhalen uit de bijbel meegeven op een manier die losstaat van de kerken van dat moment, om vrije geesten te ontwikkelen… Lees verder

Korte Berichten
24 september 2018

Korte Berichten

Vernieuwingsplekken De (meeste) beslissingen over de personele invulling van de vernieuwingsplekken (0,4 fte) zijn genomen. In Lochem – Zutphen/Doesburg is Henk van den Berg per 1 september op de vernieuwingsplek.. Lees verder

24 september 2018

Mededelingen vanuit de CoZa

Met ingang van 1 september 2018 is Joost Röselaers teruggetreden als Algemeen Secretaris van de Remonstranten. Joost heeft dit besluit genomen op basis van persoonlijke afwegingen… Lees verder

Column: Zwart
24 september 2018

Column: Zwart

Het is te donker. Te zwart wit. Te zwart. Te treurig. Vreselijk! Nogal wat mensen klommen in de pen of klampten redactieleden aan, omdat ze de vernieuwde voorkant van AdRem maar niks vonden… Lees verder

Redactioneel: vrede als werkwoord
24 september 2018

Redactioneel: vrede als werkwoord

Het vorige nummer van AdRem heeft veel reacties opgeroepen. Velen warmden zich aan de mooie herinneringen aan de Hoorneboeg en stuurden nog meer verhalen op. Anderen – en vooral nieuwere remonstranten – vonden het terecht een ver van hun bed show. Zij zouden meer willen horen over de huidige koers van de Remonstranten… Lees verder

Platgetreden vrede? Nee hoor, springlevend!
18 september 2018

Platgetreden vrede? Nee hoor, springlevend!

Van 15 t/m 23 september is het weer PAX Vredesweek. Samenwerkingsgemeente De Kapel in Hilversum gaat er vol voor. Doopsgezind kerkelijk inspirator Tom Rijken is de drijvende kracht achter de vredesactiviteiten. ‘Een platgetreden thema sinds de jaren zeventig van de vorige eeuw? Nee hoor, springlevend juist.. Lees verder

Lesbos, het begin of het einde van Europa?
5 september 2018

Lesbos, het begin of het einde van Europa?

De remonstrantse diaconale instelling Geloof en Samenleving is betrokken geraakt bij Movement on the Ground (MOTG), een jonge ngo opgericht door Johny de Mol. Tijdens zijn vakantie op Lesbos heeft hij vluchtelingen uit het water gehaald en vervolgens MOTG opgericht. Omdat G&S een van de donoren is van MOTG werd ik dringend verzocht om zelf naar Lesbos te komen. Dat heb ik deze zomer gedaan… Lees verder