Redactioneel: vrede als werkwoord

Redactioneel: vrede als werkwoord

Foto: Allard Willemse

Het vorige nummer van AdRem heeft veel reacties opgeroepen. Velen warmden zich aan de mooie herinneringen aan de Hoorneboeg en stuurden nog meer verhalen op. Anderen – en vooral nieuwere remonstranten – vonden het terecht een ver van hun bed show. Zij zouden meer willen horen over de huidige koers van de Remonstranten. Hoe zat dat nu met die vernieuwingsplekken? En waarom kon je daar eerder over lezen in Trouw dan in ons remonstrantse blad? Spoedig volgt meer informatie over dit onderwerp!

Terechte beschouwingen! Uw redactie probeert een blad te maken voor alle Remonstranten. Daar hoort onze rijke geschiedenis bij. Vanaf dit nummer zult u een jaar lang bijgepraat worden over wat er in onze beginjaren 1618-1619 is gebeurd. We zijn blij dat professor Nissen ons in deze geschiedenis zal inleiden. In dit nummer doet hij dat door stelling te nemen in een oud debat: waren de rekkelijken er eerder dan de calvinisten in de Noordelijke Nederlanden?

Tegelijkertijd proberen we ook actueel te blijven. In het huidige nummer ligt de nadruk op de breedte van het vredeswerk. In veel gemeenten zal nog iets te merken zijn van de jaarlijkse vredesweek, al lijkt het minder te leven dan vroeger.

Het interview met onze seminariumhoogleraar Christa Anbeek vormt een opmaat naar een nummer later dit jaar waarin haar aanstaande publicatie van alle kanten belicht zal worden.

Tjaard Barnard, hoofdredacteur
Barnard@remonstrantenrotterdam.nl

Zie ook

Het gezicht van Jan Berkvens
24 september 2018

Het gezicht van Jan Berkvens

Je zou hem een late roeping kunnen noemen. Alhoewel, Jan Berkvens (1972) werd al vroeg geroepen alleen hield hij toen zijn oren dicht. Na een hele carrière op het terrein van onderwijs en onderwijsontwikkeling, maakt hij nu een switch. Hij volgt al een jaar voltijds de opleiding tot predikant aan het Seminarie, de afronding duurt nog een jaar… Lees verder

Dialoog? Nu even niet
24 september 2018

Dialoog? Nu even niet

Een Ad Rem over vredeswerk. Dan lijkt een artikel over dialoog voor de hand te liggen. Wat mij betreft, inderdaad een goede keuze. Maar niet omdat dialoog altijd een belangrijke weg naar vrede zou zijn. Het is juist tijd om wat vraagtekens te zetten bij een al te groot vertrouwen in de dialoog… Lees verder