Platgetreden vrede? Nee hoor, springlevend!

Platgetreden vrede? Nee hoor, springlevend!

Foto: Allard Willemse

Van 15 t/m 23 september is het weer PAX Vredesweek. Samenwerkingsgemeente De Kapel in Hilversum gaat er vol voor. Doopsgezind kerkelijk inspirator Tom Rijken is de drijvende kracht achter de vredesactiviteiten. ‘Een platgetreden thema sinds de jaren zeventig van de vorige eeuw? Nee hoor, springlevend juist. Het thema ‘Generaties voor vrede’ geeft heel goed deze vernieuwing en overdracht van het vredesideaal naar jonge mensen weer.’

Hilversum bevindt in de unieke situatie dat de burgerlijke gemeente als zodanig mee doet aan de Vredesweek. De activiteiten in die week worden vanuit de gemeente gecoördineerd en Hilversum maakt daar ook geld voor vrij. Lange tijd was de Kapel als enige kerkelijke gemeente actief betrokken, maar dit jaar doet ook de Raad van Kerken mee.

Moge vrede heersen op aarde

Belangrijk onderdeel van de Vredesweek is de uitreiking van de vredespaal, in 2018 voor de vijfde keer. Het is een eenvoudige paal waarop de wens ‘Moge vrede heersen op aarde’ staat in het Nederlands, Engels, Arabisch en Hebreeuws. Het idee van de vredespaal is ontstaan in 1955 in Japan. Masahisa Goi bedacht het project als een internationaal symbool van vrede. Wereldwijd staan er op het moment 220.000 palen. Tom: ‘Vrede, veiligheid, verbinding en verdraagzaamheid, daar gaat het om in onze Vredesweek. Eerder werd de vredespaal uitgereikt aan burgemeester Broertjes (2014), pastoor Dresmé (2015), buurtwerker Tukkie Tuk (2016) en Maurice Kouwen, in 2017 directeur van de Gooise Daltonschool. Een ‘vreedzame’ school. De ontvanger van een vredespaal nomineert steeds zijn of haar opvolger. Steeds proberen we de wijk waar de vredespaal wordt geplaatst en allerlei bewoners- en belangengroepen bij het gebeuren te betrekken. De vredespaal moet mensen immers met elkaar verbinden. In 2018 valt de eer te beurt aan woondienstencentrum Lopes Dias, een ontmoetingscentrum voor bewoners van Hilversum Noord.  Het is een verbindende schakel tussen verschillende generaties en bevolkingsgroepen. Doel is om de veiligheid en leefbaarheid in Hilversum Noord te bevorderen en vereenzaming tegen te gaan. Op 19 september ’s avonds wordt de vredespaal daar onthuld. Gemeente, wijken en betrokken instellingen geven acte-de-présence.’

Proefnummer AdRem, remonstrants magazine

Vraag nu een proefnummer aan van AdRem, het remonstrantse magazine!

Jong en oud

‘En daarna feesten we in het centrum op de Kerkbrink. Jongeren hebben een belangrijke rol in het programma. Oud en jong kunnen veel aan elkaar hebben op weg naar een vreedzame wereld. Vrede kunnen wij van elkaar leren. Oudere generaties delen hun verhalen met jongeren, zodat die van hun ervaring kunnen leren. Jongere generaties halen inspiratie uit bijzondere rolmodellen – binnen hun familie of in de wereldgeschiedenis. Zo willen wij deze avond leren van de drie grote vredestichters van de 20ste eeuw, te weten Mahatma Gandhi, Martin Luther King en Nelson Mandela. Een jongere gaat spreken over Mahatma Gandhi, die zijn boodschap uitdroeg in een houding van geweldloosheid. De tweede spreker is welzijnswerker Tukkie Tuk die het gedachtengoed van Marten Luther King zal vertalen en de derde spreekster is oud-burgemeester mevrouw Jeltien Kraaijeveld-Wouters. Zij draagt de gedachte van verzoening volgens Nelson Mandela uit. Dit alles in korte TED – achtige toespraken en afgewisseld door het zingen van het koor Edoza. Door de jongeren wordt nog gewerkt aan een speciale act die zij gaan opvoeren.’

Wandelen voor vrede

Eerder al, op 16 september, organiseert Hilversum een vredeswandeling. Deelnemers lopen met fakkels langs vredesplekken in Hilversum. De wandelaars komen dan langs struikelstenen (gedenktekens op het trottoir voor de vroegere woonhuizen van mensen die door de nazi’s verdreven, gedeporteerd of vermoord zijn), het station waar in de jaren ’90 een jongen is doodgestoken, de andere vredespalen en het monument ter nagedachtenis aan MH17.

‘Vrede begint bij mij zelf’, benadrukt Tom. ‘Steeds moet ik me bewust zijn van de relatie die ik met de ander aanga. Dat begint al met de taal die ik uitsla. Geweldloos communiceren is verdraaid moeilijk, maar we proberen het mensen aan te leren.’

Michel Peters
Redactie AdRem, projectmedewerker landelijk bureau Remonstranten

Zie ook

Radicaal en activistisch; de vredestheologie van Dorothee Sölle
24 september 2018

Radicaal en activistisch; de vredestheologie van Dorothee Sölle

Voor de meesten van ons geldt: wij zijn van ‘na de oorlog’. Het zijn vaak onze ouders en grootouders geweest die ons hebben verteld wat oorlog betekent, namelijk angst, haat, terreur, racisme, onderdrukking, onvrijheid, honger, dood. Wie jong was tijdens de bezetting of geboren werd in de jaren erna, heeft mogen opgroeien tussen hoop en vrees… Lees verder

24 september 2018

Mededelingen vanuit de CoZa

Met ingang van 1 september 2018 is Joost Röselaers teruggetreden als Algemeen Secretaris van de Remonstranten. Joost heeft dit besluit genomen op basis van persoonlijke afwegingen… Lees verder