In je medemens God eren door te dienen

In je medemens God eren door te dienen

In het remonstrantse document  ‘Onderwys in de Christelyke Religie’ (rond 1660) wordt de vraag wat religie is als volgt beantwoord: ‘Religie is een Latijnsch woort en beteekent soo veel als Godsdienst, dat is een maniere van leven in dewelke wij Godt eeren en dienen ende daer door met hem verbonden werden.’ Remonstranten omschrijven de kern van hun godsdienst dus al 400 jaar als: God eren en dienen. Toch is er in die 400 jaar veel gebeurd. God was ook voor remonstranten toen een almachtige Hij. Wie of wat God nu is, het is voor velen van een groot vraagteken voorzien. Is God meer dan een woord, een bijzondere ervaring, is God een levend adres voor onze dankbaarheid? Het recente SCP-rapport over Christenen in Nederland constateert dat God van de hemel naar de aarde kwam, daar niet is dood gegaan maar wel aan het vervagen is. De persoonlijke God werd een godsbeeld. Tegelijk is er dat onuitroeibare besef van een geestelijke dimensie van het bestaan waarvoor wij ons kunnen openen. De werkelijkheid is veel geheimzinniger en gelaagder dan de zintuiglijk-waarneembare realiteit.

Naam voor wat ons overstijgt
Zo dan blijft ook anno nu God de naam voor wat ons overstijgt én met elkaar verbindt. Dieptedimensie en –perspectief van het leven als Geheimenis en Liefde, als Stilte en mysterievol Licht.  God eren we op vele manieren door geheimenis en liefde, stilte en licht  een ‘heilige’ plaats te geven in ons leven. God dienen we op vele manieren door geheimenis en liefde, stilte en licht concreet te maken. Alleen en samen, in de geloofsgemeenschap en op straat, in kunst en cultuur, met grote liturgische gebaren en een teder gebaar van verbondenheid. Daarbij gaan eren en dienen geluidloos in elkaar over: godsdienst wordt mensendienst, waar liefde is en zorg voor elkaar wordt God aan het licht gebracht.

Geven Ontvangen Delen
Ik denk nog eens terug aan het internetfilmpje, gemaakt naar aanleiding van het verschijnen van de kleurige Goddeeltjes bij de remonstrantse geloofsbelijdenis. In dat filmpje wordt willekeurige mensen die gehaast een plein oversteken, gevraagd mee  te doen aan een zogenoemd deelexperiment.  Want, zo de uitnodiging, er is iemand die u heel graag wil ontmoeten. Het blijkt de persoon waar net gehaast aan voorbij gelopen werd zonder op of om te kijken. Voor het oog van de camera vindt vervolgens een ontmoeting plaats tussen mensen die elkaar absoluut niet kennen, maar die er nu in een paar minuten achter komen wat ze allemaal met elkaar delen: plaats van herkomst, gezamenlijke passie, indringende levens- en geloofservaring. Het is ontroerend te zien hoe, als mensen elkaar ontmoeten en zich voor elkaar durven openen, er in korte tijd een grote mate van verbondenheid ontstaat. Niet voor niets werd het woord God hier geduid met Geven Ontvangen Delen. G.O.D., dat is in je medemens God eren door te dienen!

Koen Holtzapffel
Predikant Rotterdam en auteur Goddeeltje over God

Zie ook