April 2019

April 2019

Foto: Allard Willemse

Kies een AdRem nummer:

Het gezicht van Elly van Kuijk
14 mei 2019

Het gezicht van Elly van Kuijk

Een meisje van de zee is ze. Met een vader op een Scheveningse viskotter, een moeder die het huishouden stevig bestierde en een dominee die preekte over de Levenszee en de Stuurman die je de juiste haven binnen loodst… Lees verder

Korte berichten
14 mei 2019

Korte berichten

Creatieve Midweek, augustus 2019. Het thema deze keer is ‘kleur’. Genieten van kleur doen we op de Creatieve Midweek van de Remonstranten onder leiding van kunstenares Antje Sonnenschein (zie foto).. Lees verder

We zijn begonnen!
14 mei 2019

We zijn begonnen!

Het jubileumjaar raakt op stoom. We maakten een animatie over 400 jaar Remonstranten, op 1 maart viel de glossy ‘Get Out’ bij alle Remonstranten in de bus en wij kwamen op 3 maart samen voor een inspirerende dankdienst in Rotterdam… Lees verder

Intussen in Dordt (7)
14 mei 2019

Intussen in Dordt (7)

Nadat de remonstranten op 14 januari 1619 uit de Synode van Dordrecht waren weggestuurd, ging het debat over hun opvattingen onverminderd voort. Op de Synode zelf moesten de deelnemers het eens worden over de vraag waarom zij nu eigenlijk de opvattingen van de remonstranten verwerpelijk vonden en hoe het dan wel zat met de theologische kwesties rond genade, predestinatie en vrije wil… Lees verder

God eren en dienen
14 mei 2019

God eren en dienen

Toen ik werd gevraagd om voor de Adrem te reflecteren op deze zinsnede uit de belijdenis lag ik met een griep op bed. Die griep kwam natuurlijk helemaal niet uit, ik had afspraken waar ik mezelf onmisbaar achtte. Maar het was niet anders, ik kon alleen liggen en moest mij overgeven aan de griep… Lees verder

In je medemens God eren door te dienen
14 mei 2019

In je medemens God eren door te dienen

In het remonstrantse document  ‘Onderwys in de Christelyke Religie’ (rond 1660) wordt de vraag wat religie is als volgt beantwoord: ‘Religie is een Latijnsch woort en beteekent soo veel als Godsdienst, dat is een maniere van leven in dewelke wij Godt eeren en dienen ende daer door met hem verbonden werden.’.. Lees verder

Ons leven vieren
14 mei 2019

Ons leven vieren

In de Belijdenis 2006 staat: ‘opdat zij, zingend en zwijgend, / biddend en handelend, / God eren en dienen’. ‘God eren en dienen’ doe je door een levensstijl en attitude die past bij je geloof… Lees verder

Geroepen, maar door wie?
14 mei 2019

Geroepen, maar door wie?

Vier eenvoudige woorden aan het einde van onze beginselverklaring. De eerdere woorden en zinsneden werken naar dit slot toe. Ze vormen het sluitstuk en de kern. Maar wat is dan eren en dienen? En wie eren en dienen we?.. Lees verder

“Oh My God?!” – Ik geloof in God
14 mei 2019

“Oh My God?!” – Ik geloof in God

Nou, dan maar met de deur in huis dus. Zie het beeld van de badspons: God roept van alles op en daar moeten we het met elkaar en met onszelf over hebben… Lees verder

Elkaar een dienst bewijzen
14 mei 2019

Elkaar een dienst bewijzen

‘De tekst van de beginselverklaring stamt uit 1928 en was en is bedoeld voor buitenstaanders en remonstranten’, aldus Van Leeuwen. ‘Het is het motto boven de kerkorde, een tekst waar je elkaar aan te houden hebt. Het is een tekst waarmee remonstranten vertellen wat voor geloofsgemeenschap ze willen zijn… Lees verder

Column Op een klein stationnetje
14 mei 2019

Column Op een klein stationnetje

Zondagmorgen is een spannende ochtend voor veel dominees. In de eerste plaats natuurlijk omdat je maar moet afwachten of de preek die je met noeste arbeid in elkaar hebt gezet ontvangen wordt zoals je hebt bedacht, maar zeker ook of je de kerk wel op tijd zult bereiken… Lees verder

Redactioneel God eren en  dienen
14 mei 2019

Redactioneel God eren en  dienen

Als Remonstranten hebben we een paar bijzondere weken achter de rug. Een artikel in Trouw schudde veel mensen wakker. De krant kopte: ‘Drijven de Remonstranten af van hun christelijke basis’. Als u het niet gezien hebt, Google is uw vriend… Lees verder

Lezers over ‘God eren en dienen’
9 mei 2019

Lezers over ‘God eren en dienen’

Een God in het diepst van mijn gedachten Godzijdank zat ik tegen mijn zin op het Christelijk Lyceum. Meneer Petter was daar niet alleen leraar Nederlands, maar ook leraar Godsdienst… Lees verder

Pasen 2019: Opstaan om God te dienen
9 mei 2019

Pasen 2019: Opstaan om God te dienen

Veel mensen vragen zich af wat de zin van het leven is. Waarvoor zijn wij hier? In de oude katholieke schoolkathechismus, die mijn opa en oma op de basisschool uit.. Lees verder